Förbjud äggsamlingar

I gårdagens Uppdrag Granskning framkom uppgifter om att det ska finnas flera hundra svenska äggsamlare som polisen inte känner till.

BirdLife Sverige kräver nu att äggsamlande kriminaliseras.

Sedan mer än 50 år är det i Sverige förbjudet att samla ägg från vilda fåglar, men nu måste även innehav av äggsamlingar kriminaliseras. Så länge det är tillåtet att inneha privata äggsamlingar kommer äggsamlarna att kunna smita undan lagen. De omdaterar helt enkelt nytagna ägg så att det ser ut som om de kommer från gamla samlingar.

I SVT:s program Uppdrag granskning onsdagen 13 september intervjuades en tidigare äggsamlare. Förutom att han anser att det pågår en häxjakt på äggsamlare, säger han sig känna till 200 svenska äggsamlare som ”polisen inte har hittat än”, och att dessa har mellan 8 000 och 35 000 ägg i sina samlingar. Mannen är i programmet även villig att förmedla försäljning av ägg från en kull av den i Sverige ovanliga arten jaktfalk.

Dessa uppgifter pekar mot att äggsamlande fortfarande är ett allvarligt fågelskydds- och naturvårdsproblem i Sverige. Därför anser vi från BirdLife Sveriges sida att myndigheter och lagstiftare måste ta ytterligare steg framåt genom att förbjuda innehav av äggsamlingar.

I den första av de båda större polisutredningar som gjorts under senare tid, visade det sig att de tre äggsamlarna – som var föremål för utredningen – systematiskt omdaterat äggen i sina samlingar. Ägg som etiketterats som insamlade på 1960-talet var i själva verket tagna på 2000-talet. Detta avslöjades efter ett rent detektivarbete gjort av några ornitologer som samarbetade med polisen. Precis som fingeravtryck är varje ägg unikt, och via äggens teckning kunde man visa att ägg som sades vara tagna för 50 år sedan, i själva verket var identiska med ägg som av äggsamlarna fotograferats i boet i början av 2000-talet.

Niklas Aronsson & Anders Wirdheim

Läs mer om artskyddsbrott!

Gilla gärna