Mörkögd junco / Dark-eyed Junco

Junco hyemalis

Antal fynd/individer (number of records/individuals): 1/1 
 
1: 2017 14.5, 1 2 cy+ ♂ Svenska Högarna, Uppland (F 2017:171)