Gråhuvad vipa / Grey-headed Lapwing

Vanellus cinereus

Antal fynd/individer (number of records/individuals): 1/1
 
1: 2019 13–19.5, 1 ind. Strandvik, Lunnerviken, Värmland (F2019:103, 196)