Tio månader ständigt i luften

Det är väl känt att tornseglare är anpassade till ett liv i luften och att de äter, dricker, sover och även kan para sig i luften. Likväl är det fantastiskt att läsa hårda fakta om detta luftburna liv. Igår presenterade en grupp forskare från Lund med Anders Hedenström som huvudförfattare en artikel i den vetenskapliga tidskriften Current Biology. Där kunde de visa att vissa tornseglare höll sig i luften i tio månader i sträck!

Forskarna har följt ett antal tornseglare med hjälp små apparater som registrerat fåglarnas rörelser och resor under hela flyttningsresan. Det handlar bland annat om ljusloggar men också om så kallade accelerometrar. Med hjälp av dessa mycket små men avancerade apparater har man i detalj kunnat följa tornseglarnas liv från det att de lämnar boplatsen i Sverige tills de kommer tillbaka cirka tio månader senare.

Resultaten visar alltså att tornseglarna verkligen är luftburna under mer än 99 procent av denna långa tid. Vissa individer hade aldrig något fast under fötterna, men tillfälligtvis kunde andra individer hålla sig stilla, förmodligen i träd. Men dessa tillfällen var mycket ovanliga, så forskarna förmodar att det var dåligt väder eller andra extrema förhållanden som tvingat fåglarna att tillfälligt lämna lufthavet.

Resultaten pekar också på att flygaktiviteten (vingrörelser) var lägre under dagtid, troligen genom att fåglarna då utnyttjar termik för att energisnålt kunna segla omkring på luftströmmarna.

Forskarna kunde också notera ett mönster hos tornseglare som möjligen kan förklara hur de kan sova i luften. Under vissa perioder använde de vingarna mera aktivt, och dessa tillfällen följdes av längre perioder då de främst gled omkring. Därför misstänker man att de klättrar till några kilometers höjd, tillräckligt högt för att sedan kunna glida omkring nedåt samtidigt som de tar sig en rejäl tupplur.

(AW)

 

Tornseglarna gör allt på vingarna. De äter och sover, de kan även para sig i luften och, som här, dricka. Foto: John Larsen

Gilla gärna