Udda häckning av pilgrimsfalk

Pilgrimsfalken har haft ett mycket bra häckningsår i nordligaste Sverige (Norrbotten), och kanske är det rent av så att de gamla typiska häckningsplatserna inte längre till? Dessa typiska platser utgörs naturligtvis av bergsbranter men i Tornedalen även av stora myrar där falkarna på marken. Under senare år har det konstaterats häckningar även vid LKAB:s gruvor och Vattenfalls kraftsverksdammar och i år hittades en ruvande pilgrimsfalk i ett havsörnsbo!

I Norrbotten kontrollerade Berth-Ove Lindström och hans kollegor 111 lokaler där pilgrimsfalk häckat någon gång tidigare under 2000-talet. Man kunde notera 45 lyckade häckningar med sammanlagt 120 ungar. På ytterligare fem platser sågs pilgrimsfalkar utan att man hade möjlighet att kontrollera förekomsten närmare. Under året hittades tio nya häckningar i Norrbottens län, och en av dessa är häckningen i det gamla havsörnsboet. Denna upptäcktes av Peter Hellström i Projekt Havsörn.

Frågan är vilket som blir nästa nya miljöför pilgrimsfalkarna att etablera sig i längst i norr? Ännu har det inte konstaterats någon stadshäckning, så det kanske kan vara svaret?

Före biocidkatastrofen under decennierna i mitten av 1900-talet, då pilgrimsfalken var på väg att bli utrotad i stora delar av Europa, var det inte ovanligt att pilgrimsfalkar häckade i gamla bon av bland annat fiskgjuse i norra Tyskland och Polen.

(AW)

Gilla gärna