Bevara Ore Skogsrike

Tillsammans med ytterligare tjugo organisationer skriver BirdLife Sverige och Dalarnas Ornitologiska Förening till regeringen om Ore Skogsrike. Syftet med brevet är att få ett avverkningsstopp på Sveaskogs marker i området. Detta för att ordentliga inventeringar ska kunna göras och alla skogsområden med höga naturvärden blir skyddade i sin helhet.

En debattartikel publiceras samtidigt i Svenska Dagbadet. Läs hela debattartikeln här: https://www.svd.se/stoppa-avverkningen-i-ore-skogsrike och brevet finns att läsa här: Ore Skogsrike

Gilla gärna