BirdLife-kampanj för Afrikas gamar!

I den senaste internationella rödlistan fick de flesta av Afrikas gamar höjd hotstatus. Anledningen är att det gått mycket snabbt utför för gamarna på denna stora kontinent. På bara 30 år har exempelvis 95 procent av gamarna i Västafrika försvunnit utanför reservat och nationalparker! Under samma tidsrymd har antalet gamar halverats i den stora nationalparken Masai Mara i Kenya. Orsakerna till tillbakagången är flera, men medveten förgiftning och jakt för att använda kroppsdelar av gamar i traditionell medicin anses vara de viktigaste. För att försöka vända utvecklingen har BirdLife International dragit igång en kampanj kallad ”Rädda naturens renhållningsarbetare”.

Gamar har alltid haft dåligt rykte. De har länge förknippats med död, förfall och ondska. Dessutom är flera gamarter förvisso inte särskilt vackra. Det innebär att det inte alls är lika lätt att väcka medkänsla hos människor för gamar som det är när det gäller valar, örnar eller jättepandor.

Men gamar spelar en mycket viktig roll i naturen. Genom att ta hand om kadaver bidrar de till att minska risken för spridning av allvarliga sjukdomar som mjältbrand, rabies, tuberkulos och botulism. De är helt enkelt viktiga för människors hälsa. Detta har under senare år blivit uppenbart i Indien, där mer än 95 procent av gamarna försvunnit på grund av bruket av den för gamar mycket giftiga medicinen diklofenak till kreatur. Gamarnas försvinnande har inneburit något av en explosion av bestånden av förvildade hundar – och därmed ökad spridning av bland annat rabies.

BirdLife International har nu dragit igång en tioårig kampanj för att rädda Afrikas gamar. Denna satsning kommer att ske inom många olika områden, men det närmaste året fokuseras på att stoppa den omfattande förgiftningen av gamar. Bland annat vill man skapa medvetenhet om gamar, påverka politiken och skapa säkra så kallade ”gam-zoner”.

– Ert stöd för dessa okända hjältar är viktigt, säger Roger Stafford, ansvarig för BirdLifes program Preventing Extinctions (förhindra utdöende) och fortsätter:

– Insamlade medel ska användas för att arbeta tillsammans med lokalbefolkning, regeringar, institutioner och våra 24 BirdLife-partners i Afrika i en samordnad pan-afrikansk aktion för gamarna.

När det gäller gamar har BirdLife spelat en mycket viktig roll i Indien och angränsande länder. Som redan nämnts drabbades södra Asiens gamar mycket hårt av bruket av diklofenak till kreatur, men efter år av kampanjer från BirdLife och andra naturvårdare har regeringarna i Indien, Nepal och Pakistan förbjudit användande av medicinen till kreatur.

– Det finns fortfarande mycket att göra för Asiens gamar, men vi börjar vinna kampen. Med ert stöd kan vi göra det även för Afrikas gamar, säger Roger Stafford.

Läs mera om hur du kan stödja projektet här:

https://kriticalmass.com/p/saving-natures-clean-up-crew

Gilla gärna