Norsk jägare dömd för att ha skjutit pilgrimsfalk

Fängelse i 25 dagar ovillkorligt blev påföljden för en norsk jägare som i augusti fjol sköt en ung pilgrimsfalk vid Orrevannet nära Jaeren. I domen sägs även att mannen inte får utöva eller delta i jakt eller fångst under tre år, han får sin vapenlicens indragen och ska betala rättegångskostnader på 2000 kronor. Domstolen fann det ställt utom rimliga tvivel att mannen skjutit falken eftersom två personer från norska Miljødirektoratets fältorganisation Statens naturoppsyn (SNO) blev vittne till händelsen.

Den åtalde mannen, som var på gåsjakt i området, hävdade till sitt försvar att han inte skjutit någon falk. Han hävdade att han istället skjutit mot en kråka. Men de två tillsyningsmännen från SNO hade på 600 meters håll i tubkikare sett hur mannen plockade upp en fågel från marken. De kunde tydligt se att fågeln inte var en kråka utan hade en ljus, brokig dräkt och stora gula fötter. Dagen därpå fann de en död pilgrimsfalk som låg gömd under en sten vid platsen där den åtalade stått. Förutom deras vittnesmål grundades domen även på viss teknisk bevisning.

– Vi anser att händelser som denna ska betraktas som allvarlig miljökriminalitet. Risken att bli avslöjad för jakt på fredade arter är liten och därför blir den allmänpreventiva effekten viktig, säger Pål Prestrud i SNO i en kommentar.

(AW)

Gilla gärna