29 januari, 2019

Brev till landsbygdsminister Jennie Nilsson om bifångster i det kommersiella fisket

Hundratusentals fåglar, däribland arter som står under akut hot att utrotas, dör på fiskekrokar och drunknar i nät. Havssköldpaddor, hajar och marina däggdjur som tumlare faller också offer i potentiellt förödande antal. Bara i europeiska vatten beräknas 200 000 sjöfåglar och 44 000 havssköldpaddor dö som bifångst varje år inom det kommersiella fisket. Det här kan förhindras genom flera enkla och kostnadseffektiva lösningar.

Just nu pågår intensiva diskussioner i EU om prioriteringar och regleringar inom fiskerinäringen. BirdLife Sverige har därför skrivit ett brev till landsbygdsminister Jennie Nilsson med hopp om att hon ska föra talan för vårt marina djurliv.

Klicka på länken nedan för att läsa brevet.

BirdLife Sverige_brev_Nilsson_2019-01-29

Gilla gärna