Christer Johansson, ny i SOF-BirdLifes styrelse

Vid årsmötet på Höga Kusten valdes Christer Johansson från Mölnlycke in i föreningens styrelse. Han efterträder Åke Persson, som framför allt haft ansvar för skogsfrågor. Men i och med valet av Christer Johansson behåller styrelsen en betydande kompetens i skogsfrågor. Christer har nämligen arbetat med dessa frågor under flera år i Göteborgs Ornitologiska Förening. Det senaste året har han även varit SOF-BirdLifes representant i ett projekt med Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket kring ”Artskydd i skogen”.

Christer kommer från Varberg och började sin fågelbana vid Getterön och i Varbergs Ornitologiska Förening. De senaste dryga 20 åren har han bott i Göteborgstrakten där han också utbildat sig till NO-lärare och miljövetare. Sedan 2007 arbetar han i fågelskyddskommittén i Göteborgs Ornitologiska Förening och han är även med i styrelsen för Naturskyddsföreningen i Härryda sedan 2005. Till ”vardags” arbetar Christer inom vuxenutbildningen i Borås som lärare i naturkunskap och biologi.

– I SOF-BirdLifes styrelse ser jag fram emot att driva frågor, särskilt inom fågelskyddsarbetet. Jag hoppas att vi i och med projektet ”Artskydd i skogen” och genom FSC-arbetet har fått en bra grund till ett funktionellt och aktivt skogsnätverk som ska kunna samverka på olika sätt, säger Christer.

(AW)

Gilla gärna