Hjälp till att inventera lärkrutor!

Inventerare söks till BirdLife Sveriges projekt Rädda sånglärkan. Vi söker nu inventerare för ett spännande forskningsprojekt för att ta reda på var lärkrutor gör störst nytta. Uppgiften består i att revirkartera sånglärkor på utvalda gårdar i södra Sveriges slättlandskap under perioden maj–juni 2016.

Mera information om inventeringen finns på Rädda sånglärkans sida: https://birdlife.se/sveriges-ornitologiska-forening/nytt-inventerare-sokes/

Vänligen kontakta Sönke Eggers för mer info. Sönke Eggers, tel 0768283848,

e-post sonke.eggers@birdlife.se

Gilla gärna