Fågelinfluensa i Sverige – men fortsätt mata småfåglar

Flera fall av fågelinfluensa har på senare tid upptäckts hos vilda fåglar både i Sverige och i andra nordeuropeiska länder. I Sverige har bland annat knipa, skrattmås, kråka, havsörn och gråtrut drabbats. I ett fall har smittan också drabbat tamfjäderfä, i en värphönsbesättning i nordvästra Skåne.

Att fågelinfluensa dyker upp bland vilda fåglar så här på senhösten-tidig vinter är inte oväntat, och just den nu aktuella virustypen (benämnd H5N8) har inte visats drabba människor. Likväl bör man tillämpa försiktighetsprincipen och undvika nära kontakt med sjuka eller döda fåglar. Den som hittar en eller flera döda fåglar kan gärna rapportera in detta till Statens Veterinärmedicinska Anstalt, SVA, via följande länk: https://www.sva.se/djurhalsa/vilda-djur/rapportera-in-doda-vilda-djur/fynd-av-doda-djur-vilda-djur. Vad gäller eventuellt insändande av döda fåglar för analys ska man först alltid ta kontakt med SVA för närmare instruktioner (telefon 018-67 40 00; e-post vilt@sva.se) innan man alls hanterar fåglarna, i synnerhet om man misstänker den här typen av sjukdom.

Många undrar om de kan fortsätta mata småfåglar eller om det är något man bör upphöra med så länge viruset finns i omlopp. Men risken att fågelinfluensa ska spridas via vanliga småfågelmatningar är så liten att det inte anses vara några problem med fortsatt matning.

(Lotta Berg)

 

Det finns ingen anledning att sluta mata småfåglar på grund av det rådandet utbrottet av fågelinfluense. Risken att fågelinfluensan ska spridas via vanliga fågelmatningar är så liten att det inte anses utgöra något problem. Foto: P-G Bentz/sturnus.se

Gilla gärna