Det går dåligt för grå jako, men bra för azorisk domherre

Många fågelarter som hålls i bur är idag starkt hotade. Det gäller till exempel papegojan grå jako som i vissa delar av Afrika minskat med 99 procent. Även arter som lever i områden som är utsatta för snabb avskogning, till exempel Indonesien, är starkt hotade.

Det visar den nya rödlista över hotade arter som IUCN har offentliggjort. IUCN är en sammanslutning av naturorganisationer där bland annat BirdLife International ingår. Totalt är 13 procent av världens fågelarter upptagna på rödlistan. Det är lika hög andel som på den förra listan.

Över 791 nya arter har tillkommit genom att arter har delats upp, och underarter fått artstatus. Av dessa knappt 800 nya arter har 11 procent tagits upp på rödlistan. Det totala antalet fågelarter i världen är nu över 11 000.

Positivt är att flera endemiska arter på isolerade öar har ökat sina populationer genom fågelskyddsprojekt. Det gäller till exempel den azoriska domherren. Under andra halvan av 1900-talet fanns det som lägst bara ett 40-tal häckande par kvar av arten. Tack vare projekt som drivs av den spanska BirdLife-partnern SPEA finns det idag minst 850 individer. På bara sex år har den gått från Kritiskt hotad till Hotad på den förra listan, och nu, glädjande nog, nedgraderad på nytt till Sårbar.

Du kan läsa mer här.

Gilla gärna