Fler rödspovar på Öland

rödspov

Rödspoven är en av våra mest fåtaliga häckfåglar och klassas som Akut hotad (CR) på den svenska rödlistan. En orsak till det är att rödspoven häckar på blöta och betade strandängar, en biotop det råder stor brist på i vårt land. Under flera decennier har den svenska populationen minskat till att bara omfatta ungefär 75 par, men nu verkar trenden glädjande nog vara uppåtgående, i alla fall på Öland där den absoluta majoriteten av häckningarna sker. Under vårens inventering registrerades 90 par, vilket är åtminstone dubbelt så många som för tio år sedan.

 

Detta uppmärksammas nu också internationellt och lyfts fram hos vår moderorganisation BirdLife International som ett bra exempel inom ett lyckat naturvårdsprojekt med EU-stöd. Programmet LIFE EuroSAP har BirdLife som huvudkoordinator och syftar till att förbättra situationen för ett flertal hotade vadararter inom unionen.

 

Läs gärna mer på BirdLife Internationals webbsida

Gilla gärna