Lyckad ängshöksexkursion

Ett 25-tal personer mötte upp vid BirdLife Sveriges huvudkontor i Stenåsa på söndagskvällen den 5 augusti, för att ta del av information om det arbete som bedrivs för att rädda den hotade ängshöken. Ängshöken har på senare tid minskat såväl på Öland som i Sverige och stora delar av Europa och farhågor finns att vår svenska population snart blir så liten att den på sikt inte överlever. Därför ser vi givetvis mycket positivt på det arbete, engagemang och ekonomiska stöd som Länsstyrelsen i Kalmar län bidrar med genom sitt åtgärdsprogram för ängshöken.

 

 

Utan eldsjälar som Gösta Friberg skulle dock många fågelskyddsprojekt stå sig slätt. Gösta lägger varje år åtskilliga veckor på att kartlägga de öländska ängshökarnas häckningsförehavanden, i syfte att fler ska lyckas få sina ungar på vingar. Då ängshökar allt oftare väljer att bosätta sig i vallåkrar har en stor del i arbetet blivit att skapa förståelse för och välvilja mot ängshökarna från lantbrukarnas sida. I allmänhet är responsen väldigt positivt och viljan att gynna ängshökarna påfallande stor.

 

Kvällens program bestod i att Daniel Bengtsson (BirdLife Sverige) hälsade välkomna och höll en kort inledning tillsammans med Susanne Forslund (Länsstyrelsen i Kalmar län). Därefter redogjorde Gösta en del kring ängshökens historik och levnadsvanor samt det pågående arbetet. Efter en halvtimme förflyttade vi oss till en lokal för att titta på huvudobjekten i fråga, d.v.s. ängshökarna. En vacker hane kom omgående dansande över ett fält och snart hade vi även noterat två honor i omgivningen.

 

Under tiden vi beskådade såväl ängshökar som hänsynsytor i åkrarna fortsatte vi att samspråka och svara på frågor från intresserade åhörare. Efter någon dryg timme blev emellertid den ihärdiga vinden ordentligt avkylande, och fick till slut allt fler deltagare att bege sig hemåt. Då var det bara en halvtimme kvar till solnedgången, men det brukar vara just då som ängshöksungarna gör sina första flygturer. Därmed blev det bara en handfull som fick se två ungfåglar göra ett par tafatta luftturer innan de åter damp ner bakom vallen. Glädjande observationer, eftersom Gösta tidigare bara konstaterat en unge som varit uppe och flugit på den aktuella platsen.

Gilla gärna