Regional satsning vid Ottenby fågelstation

Ottenby fågelstation, Ölands södra udde
PRESSMEDDELANDE
”Målsättningen är att göra Ottenby fågelstation till ett europeiskt forskningscenter” säger Ulf Nilsson, ordförande i Regionförbundet i Kalmar län.
Vid Ottenby bedrivs sedan länge en omfattande och bred fågelforskning, bland annat gällande fåglarnas betydelse som bärare av sjukdomar som kan överföras mellan djur och människor (s.k. zoonoser). Detta vill nu Regionförbundet i Kalmar län stärka och utveckla.
-Vid Ottenby finns en mångårig och gedigen kunskap som i många avseenden är unik. Detta vill vi bygga vidare på för att på sikt skapa en miljö som har ett tätt forskningssamarbete med sjukhus och lärosäten samt även attraherar internationell forskning, säger Ulf Nilsson.
Tanken är att starta ett utvecklingsprojekt där man undersöker möjligheterna för hur zoonosforskningen vid Ottenby fågelstation kan utvecklas.
-Att utveckla Ottenby till en internationell forskningsnod kan ge positiva effekter inom flera områden, inte bara inom forskning, hälso- och sjukvård utan även för regional utveckling, landsbygdsutveckling, besöksnäring samt för att locka spetskompetens till vår region, avslutar han.
Under hösten pågår ett arbete med att hitta bred finansiering för projektet. Därefter är målsättningen att projektet ska kunna starta under 2019. Ett antal forskare och fågelexperter med anknytning till Ottenby fågelstation kommer att ingå i projektets expertgrupp.
Fakta om Ottenby fågelstation:
Ottenby på Ölands södra udde är en av Sveriges mest berömda fågellokaler. Fågelstationen grundades redan 1946 i samband med tillkomsten av dess huvudman, BirdLife Sverige. Ringmärkningen av flyttande fåglar har bedrivits oavbrutet sedan dess. Fågelforskning har bedrivits på Ottenby sedan 1800-talet. Den fortgår än idag samtidigt som fågelstationen bedriver en omfattande uppdragsforskning, d.v.s. levererar data och prover till externa uppdragsgivare i form av akademiska institutioner, privata forskare och myndigheter.
Kontakt:
Ulf Nilsson, ordförande Regionförbundet i Kalmar län, tfn: 070-530 25 09
Magnus Hellström, chef Ottenby fågelstation, tfn: 070-342 81 18
Gilla gärna