12 mars, 2013

  • taxonomi

Justering av Holarktis gräns och en mängd nya arter tillagda

Nu finns artikeln från Vår Fågelvärld 1/2013 (Rapport 4b) att ladda hem under menyn Rapporter & dokument till höger. I denna artikel justeras gränsen mellan Holarktis och den Neotropiska regionen i Mexiko. Dessutom har ett stort antal nya arter lagts till i Holarktislistan, de är markerade med röd och blå färg. I fotnoterna förklaras detta mer. Fotnoterna innehåller alla ändringar i listan gjorda från 2010 och framåt.

Holarktislistan heter i och med denna justering version 4.

 

I menyn till höger; Holarktis fåglar ver 4 finns nu undermenyer med hela listan, fotnoterna och så en sida med karta över Holarktis och den nya definitionen av Holarktis, samma text som i VF 1/2013.

Gilla gärna