22 januari, 2020

Miljoner bergfinkar vid Rössjön, Hallandsåsen, Skåne.

Per-Magnus Åhrén, ordförande i Skånes ornitologiska förening har varit ute och tittat på de omtalade bergfinkarna!

 

– En helt magisk upplevelse att få bevittna denna helt otroliga massrörelse av bergfinkar ena dagen från och andra dagen till finkarnas övernattningsplats. All heder och tacksamhet till Tomas Svensson i Limhamn som hittade platsen efter enträget letande och nu gläder så många nyfikna tillresta från när och fjärran.

 

Bergfinkarna sträckte iväg mest intensivt 08.15-08.45 den 13 januari och sträckte in mest intensivt 15.30-16.15 den 16 januari. Vid båda tillfällena fanns flera rovfåglar ( sparvhök, duvhök, ormvråk, pilgrimsfalk och stenfalk) i anslutning till finkarnas övernattningsplats vid Trollehallavägen vid Rössjöns nordöstra del.

 

Bokskogarna är fyllda av bergfinkens favoritföda vintertid, nämligen bokollonens frön, som denna vinter förekommer i oerhörd mängd efter bokens förra årets rikliga blomning och fruktsättning. Beräkningar som är gjorda tyder på nånstans mellan 4-8 miljoner fåglar på övernattningsplatsen, dvs en mycket stor del av norra Europas totala population. På flera bilder mellan 5-50.000 fåglar och på videon ännu fler. Titta och lyssna gärna på den.

/Per-Magnus Åhrén

Play Video
Gilla gärna