6 februari, 2016

  • taxonomi

Ny lista över utdöda arter, och världslistan uppdaterad till ver. 4.

Taxonomikommittén har avslutat det sista steget i arbetet med svenska namn på världens arter, nämligen arter som dött ut innan år 1500, men funnits under Holocen, den pågående geologiska epoken vilken inleddes för cirka 11 700 år sedan. Det rör sig om 214 arter, som inte finns med i IOC:s världslista.

Samtidigt publiceras version 4 av listan över svenska namn. Denna innehåller huvudsakligen ändringar föranledda av förändringar i IOC:s världslista t.o.m. version 6.1 (januari 2016).

Gilla gärna