Ny trastart upptäckt i Himalaya

Under en fältresa 1999 i norra Indien upptäckte Per Alström, tillsammans med en indisk kollega, Shashank Dalvi, att det fanns två sorters bergstrast som lät olika, befann sig olika högt över havet och levde i olika biotoper.

Nu först står det klart att dessa bägge former genetiskt har varit skilda från varandra under miljontals år och representerar två olika arter. Den som tidigare hade namnet bergtrast har nu fått namnet alptrast, medan den nyupptäckta fått namnet himalayatrast. Ytterligare en form har fått artstatus. Det är en variant som häckar på den kinesiska sidan av gränsen och som varit känd tidigare som en underart till bergtrasten. Denna får nu namnet sichuantrast.

Det här är inte första gången Per Alström, professor vid Uppsala universitet, är med och upptäcker en ny fågelart. Det är sjunde gången!

En kuriositet är att himalayatrastens vetenskapliganamn är Zoothera salimalii, vilket hedrar den store indiske ornitologen Salim Ali, porträtterad i Vår Fågelvärld nummer 6 2014.

Sedan Indien blev självständigt 1947 har med himalayatrasten nu fyra nya fågelarter upptäckts i landet. Upptäckten är viktig inte minst genom att det gör det möjligt att ge dessa arter ett bättre skydd. De nya arterna kan till exempel möta olika hot i sin omgivning.

(Niklas Aronsson)

 

Per Alström på 4600 meters höjd, Meilixue Shan, Yunnan, Kina, maj 2014. Foto: Zhao Chao.

Gilla gärna