Rapportera Vinterfåglar från din mobil eller läsplatta

En nyhet för 2016 är vår app Vinterfåglar. Appen kan du enkelt ladda ner från App Store eller Google Play och den är givetvis gratis. Appen innehåller förutom en räkningsfunktion många bilder och läten på de flesta arter som kan rapporteras. Den är med andra ord ett mycket bra hjälpmedel, och du kan skicka in dina observationer till databasen direkt från appen Vinterfåglar i din telefon eller läsplatta.

Observera att det finns en kommersiell app för Iphone där en leverantör tagit vårt namn ”Vinterfåglar inpå knuten”. Den fungerar inte att rapportera från den appen.

Med hjälp av appen kan du registrera hur många fåglar du ser samtidigt av varje art, det finns rikligt med bilder och dessutom kan du lyssna på fågelläten och få en kortfattad information om de respektive fågelarterna. Appen är konstruerad så att den håller reda på det högsta antalet individer som du registrerat under räkningsdagarna. Den använder sig således av stickprovsmetoden där du lite då och då kan räkna och fylla i antal under räkningshelgen. När helgen är över skickar du in resultatet från appen. Appen kan givetvis användas om du använder metoden att räkna under exempelvis en timme och sedan skicka in resultatet. Huvudsaken är att du använder ungefär samma metod år från år.

 

Stenknäck. Foto P-G Bentz/sturnus.se

Gilla gärna