Stare oväntad vintergäst

På fredag startar vår stora fågelräkning Vinterfåglar Inpå Knuten. Förmodligen kommer då en och annan fågelräknare att lägga pannan i djupa veck, funderande över de mörka men vitprickiga fåglar som kilar omkring under fröautomater och fågelbord. Dessa fåglar ser nämligen inte ut som något som illustreras i de flesta fågelböcker. Det handlar om vinterfärgade starar, och just denna vinter är de ovanligt talrika i landet.

I normala fall övervintrar starar enbart längs kusterna i sydligaste Sverige. Där födosöker de oftast i tångbankar, men under milda perioder kan de söka sig upp på åkrar och betesmarker. Vid fågelmatningar ses de nästan uteslutande i samband med köldknäppar. Men hösten 2015 var mycket mild, och det var dessutom förhållandevis gott om bär och frukt ute i naturen. Möjligen var det dessa båda samverkande faktorer som fick många starar att stanna kvar i landet istället för att flytta till Väst- eller Sydeuropa som normalt.

Nu i januari har det kommit rapporter om starar så långt norrut som på Röbäcksslätten utanför Umeå, och i Värmland har det setts en flock med upp till 80 individer. Längre söderut har staren varit väl spridd som övervintrare och i samband med köldknäppar dykt upp vid fågelmatningar.

Men på fågelmatningarna orsakar de som sagt ofta huvudbry. Många som inte sett starar vintertid förväntar sig inte att de ska ge ett så prickigt intryck som de gör. Istället slutar letandet i fågelboken ofta på nötkråka – även om detta är en väsentligt större fågel.

Som mest har det räknats drygt 3250 starar under Vinterfåglar Inpå Knuten. Det var 2010, en vinter som likt denna föregicks av en höst med gott om bär i naturen. Det lägsta antalet räknades 2008, då det bara sågs 221 starar. Återstår att se vad årets räkning slutar på.

(AW)

Rapportformuläret till Vinterfåglar Inpå Knuten öppnar fredagen 29 januari. Innan dess går det inte att rapportera. Räkningen pågår från fredag morgon till måndag kväll (1 februari).

 

Starens vinterdräkt kan karaktäriseras som en mörk fågel översållad av vita prickar. Foto: P-G Bentz/sturnus.se

Gilla gärna