Ny Vår Fågelvärld på väg

Årets fjärde nummer av Vår Fågelvärld är på väg ut. En av de längre texterna handlar om att det i år har häckat vitstjärnig blåhake i Skåne. Det fanns misstankar även i fjol, men i år är häckning konstaterad. Denna sydliga underart till blåhaken är ytterligare en av alla nya bekantskaper som vi gjort de senaste åren, troligen som en följd av klimatförändringen. Ägretthäger, svarthakad buskskvätta och brandkronad kungsfågel är alla arter som invandrat i sen tid och som numera häckar i landet.

Vidare berättar Reino Andersson i en intressant text om Andra världskrigets bombningar av städer. Samtidigt som dessa bombningar innebär fruktansvärt lidande och förödelse lade de grunden till den svarta rödstjärtens expansion norrut. De ruinstäder med stora ogräsmarker som blev följden innebar fina häckningsmiljöer för svarta rödstjärtar.

Vi följer naturligtvis även upp biätarna som häckade på Schäferiängarna på södra Öland och fjällugglorna som häckade i norra Sverige.

Mycket nöje! Tidningen ska vara hos läsarna senast på onsdag i nästa vecka.

Gilla gärna