Nytt hopp för Asiens gamar

Vad som kan bli ett avgörande steg i arbetet med att rädda Indiens och södra Asiens gamar från utrotning har nu meddelats från Indiens hälsoministerium. Det ska bli förbjudet att sälja större doser av ledmedicinen diklofenak. Denna medicin förbjöds redan 2006 eftersom den visat sig vara dödlig för gamar som åt av döda kreatur som tidigare behandlats med diklofenak. Men förbudet har kringgåtts i stor omfattning eftersom det varit möjligt att köpa större doser för användning till människor. Därför har natur- och fågelskyddsorganisationer krävt ytterligare restriktioner när gäller försäljningen.

Nu lyssnar Indiens regering på dessa krav, och det blir framöver förbjudet att sälja större doser än 3 ml. Så låga doser fungerar utmärkt inom humanmedicin men inte på nötkreatur och vattenbufflar.

När gamar av släktet Gyps i Indien och angränsande länder dog som flugor på 1990-talet stod forskarna först frågande inför vad som var orsaken. Det dröjde flera år innan det visade sig att det var just diklofenak som var orsaken. Denna medicin gavs i stor omfattning i förebyggande syfte till framför nötkreatur och vattenbufflar. När dessa omsider dog och lämnades till gamar och andra asätare, fick gamarna i sig medicinen som för dem visade sig vara dödligt giftig. Populationerna av de tre arterna indisk gam, bengalgam och smalnäbbad gam minskade med mer än 99 procent på kort tid!

Efter år av kampanjer från fågelskyddshåll förbjöd regeringarna i Indien, Bangladesh och Nepal användning av diklofenak till kreatur en bit in på 2000-talet. Trots detta har gamar fortsatt att dö på grund av illegal användning. Det har varit lätt att köpa diklofenak för humanbruk i så stora doser att dessa fungerat även på kreatur.

– Beslutet är ett stort steg i arbetet att föra gamarna tillbaka från utrotningens rand, säger Chris Bowden från den brittiska BirdLife-partnern RSPB.

(AW)

Gilla gärna