Rapportera dina fågelfynd – så exakt som möjligt!

På SOF-bloggen här intill finns ett färskt inlägg som är skrivet av SOF-BirdLifes representanter i referensgruppen till projektet ”Artskydd i skogen”, Christer Johansson och Lasse Bengtsson. I och med att Artskyddsförordningen ska gälla även inom skogsbruket har det blivit mycket viktigare än tidigare att rapportera så exakt som möjligt och helst med häckningskriterier när det är aktuellt. Så här skriver Christer Johansson och Lasse Bengtsson i inlägget:

”När förekommer en art i ett område? Frågan kan tyckas löjlig, förekommer den så förekommer den, eller? Här kommer vi in på tillförlitligheten av Artportalen och rubriken på blogginlägget. Rapporteringen är i dagsläget i många fall för oprecis för att kunna användas vid t.ex. avverkningsanmälningar. Vi som fågelskådare är inte alltid vana vid att rapportera exakt eftersom fåglarna rör sig ganska mycket. Vi har heller inte haft några bra kartor i ”gamla Svalan” och inte kunnat rapportera exakt. Med nya Artportalen är detta möjligt! Det är möjligt att lägga in exakt GPS-position, och kartorna är idag tillräckligt bra för att kunna hitta exakt position. Glöm inte heller häckningskriterierna. Så vår vädjan är att rapportera så exakt som du kan om du ändå rapporterar!”

Läs blogginlägget och följ uppmaningen:

https://birdlife.se/sveriges-ornitologiska-forening/bloggvisning/?item=art_art-s1%2F4411

(AW)

Gilla gärna