Vitryggar på gång från öster?

Idag ringmärktes det en ung vitryggig hackspett på Rödkallen i den norrbottniska skärgården. Ännu en fågel ska ha setts i Västerbotten under dagen. Redan detta är lovande, och lägger vi sedan till vad som hänt i Finland på sistone, ser det mycket spännande ut. Det är utan tvekan invasionsrörelser bland vitryggiga hackspettar i Finland, där många individer setts den senaste tiden.

De få svenska vitryggiga hackspettarna skulle verkligen vara i behov av lite nytt blod österifrån. Sådana inflöden har skett förr, men bortsett från enstaka häckningar har effekterna inte blivit bestående under senare årtionden.

(AW)

 

Observationer av vitryggig hackspett i Finland den senaste tiden. Det är utan tvekan en invasion på gång, så spana efter vitryggar längs kusten av Bottniska viken och kanske även i Uppland. Kartan hämtad från det finska rapporteringssystemet Tiira.

Gilla gärna