Eldiga ögon och passion på bokmässan

Det var något av fåglarnas dag på trädgårdsscenen på bokmässan lördagen 26 september. Brutus Östling pratade om sin bok Bevingat, Lars Jonsson om den kommande boken om vinterfåglar, Anders Wirdheim om nationalfågeln och Patrik Olofsson om den nya boken Eldögon – möten med Sveriges ugglor.

Det kom att handla mycket om passion. Inte minst lyckades Lars Jonsson förmedla det han känner för fåglarna utanför fönstret. Talgoxarna eller blåmesarna är inte bara talgoxar respektive blåmesar utan även enskilda individer som varierar mycket sinsemellan. För honom som konstnär blir det något av ett måste att försöka fånga denna variation och fåglarnas olika uttryck.

Brutus Östling gav några tips om hur man blir en bättre fågelfotograf. Ett sådant är att man ska närma sig fåglarna med vinden i ryggen: Fåglar som vilar står alltid mot vinden. Ett annat tips är att gå ner på fågelns nivå och ett tredje att ge akt på bakgrunden. Om möjligt ska man försöka undvika bakgrunder som är oroliga.

Patrik Olofsson berättade att han arbetat i fyra år med boken Eldögon om Sveriges ugglor. Idén väcktes under en resa genom Jämtland för fyra år sedan. Det var lämmel- och sorkår, och det fanns ugglor snart sagt överallt. Över myrarna flög jordugglor, på viltstängsel satt lappugglor, i fjällbjörkskogen fanns hökugglor och resan kröntes av ett möte med fjällugglor uppe på kalfjället. Den bild som kanske ändå satte starkast spår hos åhörarna var en berguv med verkligt eldiga ögon.

Bokmässan avslutas i morgon söndag.

 

Fågelpassion personifierad: Lars Jonsson.

Gilla gärna