25 april, 2019

Rosenbergspriset 2019 tilldelas Kristianstads vattenrike

Styrelsen för Stiftelsen Erik Rosenbergs Naturvårdsfond har beslutat att årets pris ska tilldelas Kristianstads vattenrike, representerande av Sven Erik Magnusson, Hans Cronert och Karin Magntorn och medarbetare. De tilldelas priset för:

 

”Ett visionärt och långsiktiga arbete med bevarande, utveckling och möjligheten att ta del av unika naturvärden i Kristianstads vattenrike.”

 

Naturvårdsprojektet är ett av Sveriges mest framgångsrika under senare decennier. Initiativtagarna och de nuvarande medarbetarna har under alla år frikostigt delat med sig av erfarenheter och kunskaper som inspirerat många att följa exemplet. Det visar hur det är möjligt att kombinera stora naturvärden i landskapet med folkhälsa, attraktionskraft och en positiv samhällsutveckling.

Arbetet har dessutom skett enligt en utåtriktad och folkbildande tradition som påminner om föregångaren Erik Rosenberg.

 

Priset uppgår till 30 000 kronor och kommer att delas ut i samband med Region Örebro läns möte tisdagen den 18 juni 2019 i Örebro.

 

Till gagn för svensk naturvård

Priset delas ut för att hedra ornitologen och författaren Erik Rosenbergs minne (1902-1971). Fonden instiftades 1972 med ändamålet att ”uppmärksamma förtjänstfulla insatser inom naturvårdens område” I styrelsen ingår representanter för Örebro kommun, Region Örebro

län, Svenska Naturskyddsföreningen, BirdLife Sverige (Sveriges Ornitologiska förening) och Ornitologiska Klubben Örebro.

 

Claes Thor, ordförande.
thor.media@telia.com

Åke Pettersson, sekreterare
ake.pettersson@birdlife.se

 

 

Gilla gärna