16 augusti, 2017

Vindkraftverk hämmar vegetationstillväxt

Vindkraftsproducerad el medför i flera avseenden jämförelsevis liten negativ påverkan på naturmiljön, i synnerhet när verken väl är i drift. För fågellivets del utgörs påverkan främst av kollisionsdöd samt undanträngningseffekter/habitatförlust. Till den senare kategorin hör bland annat att vegetation/habitat förändras vid projektering, men nu har kinesiska forskare även påvisat vindkraftparkers negativa effekter på vegetationstillväxt.

Genom att undersöka satellitdata i form av vegetationsindex inom 9 km från ca 1 700 vindkraftverk under sommaren (juni–augusti) kom forskarna fram till följande:

• Vindkraftparkerna hade en hämmande effekt på vegetationstillväxten; t.ex. minskade bladyte-index med 14,5 %, primärproduktionen sommartid med 8,9 % och den årliga nettoproduktionen med 4,0 %.

• De viktigaste faktorerna var förändringar i temperatur och jordfuktighet.

• Höjd nattemperatur medför utebliven kondens som hämmar tillväxten och produktiviteten hos underliggande vegetation.

Ovanstående kan vara något att fundera över i samband med anläggning av vindkraftparker i skogs- och jordbruksmark.

Artikeln (Tang et al. 2017. The Observed Impacts of Wind Farms on Local Vegetation Growth in Northern China. Remote Sensing 2017, 9, 332. doi:10.3390/rs9040332) kan laddas ner här nedan (Pdf 7,9 MB).

The Observed Impacts of Wind Farms on Local Vegetation Growth in Northern China

 

 

Gilla gärna