Välkommen till MOF!
 

Medelpads Ornitologiska Förening, MOF är en regionförening till Sveriges Ornitologiska Förening, SOF. MOF verkar för att sprida fågelintresse genom exkursioner, föredrag och studiecirklar. Fågelskydd ingår som en viktig del i föreningens arbete och vi bistår myndigheter i frågor om t.ex. jakt, vindkraft och skydd av områden.

Kalender

Nyheter från MOF
 
2017-06-05

Inventering av nyckelbiotoper

Fågelskydd är något som ligger MOF varmt om hjärtat. Medelpad är ju i mångt och mycket ett skogslandskap. I Skogsstyrelsens ”Skogens Pärlor” finns mycken naturinformation om t ex skyddsvärda skogar att hämta. Men….för att, som vi tror, kunna ”stärka upp” dessa ytterligare satsar vi på att kunna lägga till info även om fågellivet. På medföljande karta har vi valt ut ett antal nyckelbiotoper som vi hoppas kunna inventera. För att kunna underlätta har var och en av dessa fått ett namn och blivit en lokal i Artportalen. Lokalerna har givits namn som börjar med NB (=nyckelbiotop) och därefter det lokala namnet. ...

Läs mer
2017-04-30
Fågelskådningens dag
2017-04-18
Exkursion till Skrängsta och Skottsund
2017-03-16
Information om Ugglelyssning
2017-02-28
Årsmöte 14'e Mars och eventuell ugglelyssning
2017-02-16
Nästa innemöte - Miljökontoret
2017-01-22
Föreningsmöte

Nyheter från riksföreningen (SOF)

2016-12-07  Seger för direktiven!

Från Artportalen

Senaste observationerna från Medelpad.
Senaste bilderna från Medelpad.
 

Program & kalender

2017-01-22 
Vårens program i SOK-stugan
24 januari 10 år med Vinterfåglar inpå knuten 28 februari ej klart 14 mars Årsmöte med bildvisning av Kåge Lindström
Läs mer
2017-04-30 
Vårens exkursioner 2017
Tisdag 2017-06-06 Tisdagsexkursion. Ledare Jan Lindström (070-238 22 38). Samling P-plats norr restaurang Ågläntan (vid Selångersån) kl 18.00
Läs mer