Välkommen till MOF!
 

Medelpads Ornitologiska Förening, MOF är en regionförening till Sveriges Ornitologiska Förening, SOF. MOF verkar för att sprida fågelintresse genom exkursioner, föredrag och studiecirklar. Fågelskydd ingår som en viktig del i föreningens arbete och vi bistår myndigheter i frågor om t.ex. jakt, vindkraft och skydd av områden.

Kalender

Nyheter från MOF
 
2018-06-30

Inventering av nyckelbiotoper

Fågelskydd är något som ligger MOF varmt om hjärtat. Medelpad är ju i mångt och mycket ett skogslandskap. I Skogsstyrelsens ”Skogens Pärlor” finns mycken naturinformation om t ex skyddsvärda skogar att hämta. Men….för att, som vi tror, kunna ”stärka upp” dessa ytterligare satsar vi på att kunna lägga till info även om fågellivet. På medföljande karta har vi valt ut ett antal nyckelbiotoper som vi hoppas kunna inventera. För att kunna underlätta har var och en av dessa fått ett namn och blivit en lokal i Artportalen. Lokalerna har givits namn som börjar med NB (=nyckelbiotop) och därefter det lokala namnet. ...

Läs mer
2018-05-02
Fågelskådningens dag 2018
2018-04-16
Vårens program.
2018-02-18
Förslag om nya stadgar till kommande årsmöte
2018-01-22
Vårterminen startar
2017-10-28
Ny medlem idag och nästa år i ett.
2017-08-31
Ringmärkning

Nyheter från riksföreningen (SOF)

2016-12-07  Seger för direktiven!

Från Artportalen

Senaste observationerna från Medelpad.
Senaste bilderna från Medelpad.
 

Program & kalender

2018-04-16 
Vårens Exkursioner 2018
Vårens exkursioner kommer att se ut som följande. Helger. Lördagen den 21/4 klockan 8:00 Skrängstasjön/Skottsundslätten Mötesplats: Parkeringen vid Sk...
Läs mer