Om projektet

Sånglärka. Foto: Hans Falklind.

Sånglärkan och dess vackra, karaktäristiska sång har alltid varit föremål för vår beundran. Kanske är detta inte så konstigt med tanke på hur starkt förknippad den är dels med vårens ankomst och dels med dygnets tidiga timmar, under vackra svenska sommardagar. Sånglärkans beteende är lika ihärdigt som iögonfallande. Vissa individer har visat sig kunna sjunga oavbrutet i över en timmes tid, andra har vid sin spelflykt stigit så högt som flera hundra meter innan nedstigningen påbörjats. I svensk lyrik och vistradition finns ingen annan fågel som har en så framträdande position som just sånglärkan. Den har i våra texter blivit en symbol för frihet, inspiration, hopp och glädje.


Sånglärkan har det tufft
Under de senaste 35 åren har 3 av 4 sånglärkor försvunnit från de Svenska åkermarkerna, och under de senaste 10 åren nästan så många som 1 av 3. De dramatiska förändringarna i jordbruket, som syftar till att ge större skördar, förmodas vara den viktigaste orsaken till detta. Sånglärkan, som söker sin föda på marken, vill ha variation i odlingslandskapet och inte alltför tät och hög vegetation. Utvecklingen har dock under de senaste decennierna varit att variationen blivit mindre och grödorna tätare och högre. Det har medfört att sånglärkorna på de flesta håll får ut för få ungar för att förhindra att populationen minskar från år till år.
 
För 50 kronor kan man köpa en sådan här lärkruta. Bonden avstår från skörden, lyfter på såmaskinen och skapar därmed en miljö som lockar sånglärkan att häcka. Foto: Jan Wärnbäck.
Det finns en lösning!
Nu kanske det låter som att situationen skulle vara helt nattsvart, men faktum är att det finns en metod för att komma till rätta med det här problemet. I resultatet av engelska studier har man nämligen kunnat se att man med små medel kan skapa de förutsättningar som sånglärkan behöver för att lyckas med sina häckningar. Åtgärden består helt enkelt i att anlägga kala fläckar, i de annars så tätt sådda åkrarna. I dessa kan sedan sånglärkorna lätt hitta den mat som deras ungar behöver för att komma på vingarna. De kala fläckarna kallar vi lärkrutor. De blir till genom att lantbrukaren lyfter på såmaskinen under sådden, och på så vis skapar en bar, osådd ruta på 16-20 m2. De engelska studierna har visat att åkrar med lärkrutor ger 50 % fler flygga ungar än de åkrar som är brukade på konventionellt vis. Utöver den uppenbara nytta som rutorna gör för sånglärkan skulle man också kunna tänka sig att andra arter som tofsvipa, sädesärla, stenskvätta, buskskvätta, pilfink, gråsparv, gulsparv och ortolansparv också har glädje av dem.
 
Ett innovativt naturvårdsprojekt
Naturvård i odlingslandskapet har tidigare främst fokuserat på betesmarker och ängar. Rädda Sånglärkan! är ett innovativt naturvårdsprojekt med fokus på slättlandskapets spannmålsodling. Vem som helst kan köpa en lärkruta. Priset för en Lärkruta är 100 kronor. Vi vill på detta sätt skapa en möjlighet för allmänheten att bidra till odlingslandskapets biologiska mångfald och ger utrymme för både markägarnas och allmänhetens naturintresse och initiativkraft. För lantbrukarna innebär det en överkomlig arbetsinsats och ersättningsnivån erbjuder dessutom en liten ekonomisk förtjänst.
 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
Telefon: 0485-444 40, 09:00-15.00 mån-fre (lunchstängt 12-13) 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)

Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR