Om projektet

Sånglärka. Foto: Magnus Hellström

Sånglärkan och dess vackra, karaktäristiska sång har alltid varit föremål för vår beundran. Kanske är detta inte så konstigt med tanke på hur starkt förknippad den är dels med vårens ankomst och dels med dygnets tidiga timmar, under vackra svenska sommardagar. Sånglärkans beteende är lika ihärdigt som iögonfallande. Vissa individer har visat sig kunna sjunga oavbrutet i över en timmes tid, andra har vid sin spelflykt stigit så högt som flera hundra meter innan nedstigningen påbörjats. I svensk lyrik och vistradition finns ingen annan fågel som har en så framträdande position som just sånglärkan. Den har i våra texter blivit en symbol för frihet, inspiration, hopp och glädje.


Sånglärkan har det tufft
Under de senaste 35 åren har 3 av 4 sånglärkor försvunnit från de Svenska åkermarkerna, och under de senaste 10 åren nästan så många som 1 av 3. De dramatiska förändringarna i jordbruket, som syftar till att ge större skördar, förmodas vara den viktigaste orsaken till detta. Sånglärkan, som söker sin föda på marken, vill ha variation i odlingslandskapet och inte alltför tät och hög vegetation. Utvecklingen har dock under de senaste decennierna varit att variationen blivit mindre och grödorna tätare och högre. Det har medfört att sånglärkorna på de flesta håll får ut för få ungar för att förhindra att populationen minskar från år till år.

Nu vänder vi trenden för sånglärkan!

I ett projekt för att vända den negativa trenden har BirdLife Sverige, Lantmännen och WWF samarbetat för att skapa bättre förutsättningar för lärkorna på svenska åkrar. Under de senaste decennierna har jordbruket utvecklats och effektiviserats snabbt, fält blivit större och grödor tätare. Utvecklingen av lantbruket har lett till förändringar som påverkat odlingslandskapet, vilket lett till att vissa arter minskat. Därför har svenska lantbrukare runtom i landet tillsammans med BirdLife Sverige och Lantmännen börjat anlägga lärkrutor, osådda ytor på åkrar där lärkor kan landa och hitta mat.
 
Anläggandet av lärkrutor är ett av kriterierna i Lantmännens hållbara odlingskoncept, Klimat & Natur. Odlingskonceptet gör det möjligt att erbjuda konsumenter ett mer hållbart mjöl, ett vänligare vete från Kungsörnen, samtidigt som lantbrukaren får en extra premie för att odla enligt konceptet.
 
Man kan nu visa att lärkrutor har en påtaglig positiv effekt på sånglärkans revirtäthet i höstvetefält. Resultaten i denna rapport baserar sig på tre års forskning och visar att antalet sånglärkor i fält med anlagda lärkrutor ökar med upp till 60 procent. På fält med lärkrutor är det fler lärkor som häckar, troligen överlever fler ungar och det verkar som att lärkor från närliggande områden söker sig till fält med lärkrutor.
För 100 kronor kan man köpa en sådan här lärkruta. Bonden avstår från skörden, lyfter på såmaskinen och skapar därmed en miljö som lockar sånglärkan att häcka. Foto: Jan Wärnbäck.