Våra gårdar

Rädda Sånglärkan finns för att ta vara på lantbrukarnas naturvårdsintresse.
Rädda Sånglärkan finns för att ta vara på lantbrukarnas naturvårdsintresse.

Våra gårdar med lärkrutor

 

Under 2012 – projektets första år – anlade 26 lantbrukare i Skåne, Västergötland, Östergötland och Uppland knappt 1 000 lärkrutor.


Sedan dess har insatserna blivit större för varje säsång. 2013 anlade 38 lantbrukare 1 750 lärkrutor och 2014 var de 47 som tillsammans anlade 2 400 rutor. Projektet har också fått en vidare geografisk spridning. Förutom tidigare nämnda landskap blev Västmanland, Närke och Halland representerade i projektet 2013 och under 2014 kunde även Södermanland läggas till listan över rut-prydda landskap.

 

Det usla vädret under höstbruket 2015 gjorde att många lantbrukare föll bort men trots att endast 33 deltog slogs det gamla rekordet med god marginal när 3 598 rutor anlades. Det höga antalet förklaras med att enskilda deltagare gjorde mycket stora insatser. För varje år har rutorna ökat och vi har kommit en bra bit på vägen i vår strävan att ge sånglärkorna de förutsättningar de behöver för att upphöra att minska i antal men mycket arbete kvarstår och vi nöjer oss inte med det vi åstadkommit. Artens vikande trend måste vändas uppåt.

 

Med lantbrukarnas hjälp hoppas vi nu kunna göra större framsteg för varje år som Rädda Sånglärkan ser till att erbjuda dem ersättning för deras insatser!
Lantbrukare på anlagd lärkruta. Foto: Niklas Aronsson