Välkommen till VgOF!
 

Västergötlands Ornitologiska Förening är en ideell förening, som har till ändamål att främja utforskandet och skyddet av fågelfaunan i Västergötland samt att verka för att skapa kontakt mellan allmänheten och föreningen och dess medlemmar.

Kalender

Nyheter från Västergötlands Ornitologiska Förening 
2018-08-11

Kråkor i kamp mot cigarettfimpar

Från Göteborgsposten (GP) går följande att läsa. Varje år kastas en miljard cigarettfimpar i Sverige och geniknölarna gnuggas hos Göteborgs stad för att få bukt med nedskräpningsproblemen. Nu kan ett start up-företag från Nederländerna ha lösningen – ett träningsprogram som ska göra kråkor till fimpplockare. Göteborgs stad har tagit krafttag för att få bukt med cigarettfimpar som skräpar ned. Den senaste kampanjen var att, med glimten i ögat, uppmana de som slänger fimpar på marken att skona duvorna från nikotinberoende. Samtidigt är det ett problem som fortsatt är svårt att komma till bukt helt me...

Läs mer

2018-06-06

En rapport om tillståndet för Sveriges fågelfauna

Nu ligger den första rapporten färdig. Den har tagits fram i samarbete med Svensk Fågeltaxering i Lund men med benägen medverkan även från ArtDatabanken och fågelstationerna i Ottenby och Falsterbo. Sammanställningen av rapporten har gjorts av Anders Wirdheim. Förutom att redovisa det kända läget och trenderna för landets ca 250 häckfågelarter, tittar vi i denna premiärupplaga närmare på klimatförändringarnas effekter på fågellivet. Här kan du läsa rapporten.

Läs mer

2018-05-17

Fågelungar

En uppmaning… Nu börjar de dyka upp, trastungarna. Här en koltrastunge, som just har lämnat boet. Fjädrarna är ännu inte helt utväxta och ungen kan inte flyga, men det är fullt normalt! Trastungar matas på marken av sina föräldrar, tills de lärt sig gå omkring och hitta föra själva och så småningom även att flyga ordentligt. Låt dessa ungar vara ifred! De behöver inte tas om hand eller få hjälp av människan, och man behöver inte försöka lägga tillbaka dem i boet. Tvärtom bör man snarast gå en bit bort, så att föräldrarna vågar sig fram och kan fortsätta att mata ungen.

Läs mer

Nyheter från VgOF
[]
 
 
 
 
Gilla oss på Facebook