Välkommen till VOF

 
Västmanlands Ornitologiska Förening är en regionalförening till BirdLife Sverige. VOF verkar för att bevara ett rikt fågelliv och öka kunskapen om fågelfaunan i Västmanland. Sedan tillkomsten av VOF 1969 har fågelskydd spelat en central roll i föreningens verksamhet. 
VOF arrangerar exkursioner och sammankomster för alla fågelintresserade.
 

Kalender

Nyheter från VOF
 
2016-07-21

Årets höjdare för fågelskådningen i Västmanland

Sommarens begivenhet i Västmanland är det SVARTHALSADE DOPPINGPARET i Frövisjön utanför Skultuna som fått sin andra kull i år. Totalt finns ca 110 par i hela Sverige. Av dessa häckar över 100 par i Hornborgasjön, så häckningen i Frövisjön är mer spektakulär än vad siffran anger. Förra året häckade den svarthalsade doppingen enligt Artportalen enda...

Läs mer
2016-07-14

Fågelåret 2015 i Västmanland

Under 2015 noterades 246 arter i landskapet Västmanland, vilket är en liten nedgång från föregående år, men ändå en tämligen normal siffra. Ingen ny art för landskapet noterades under året, men väl några fynd av sällan noterade arter. Amerikansk kricka (1), svarthalsad dopping (1 häckning), silkeshäger (1), ägretthäger (10 ex.), svart stork (1)...

Läs mer
2016-06-07
Dan Zetterströms fågelmålningar i Virsbo 2-24/7
2016-06-06
Upprop för våra tornseglare
2016-06-04
Den som väntar på något gott .....
2016-05-15
Svartvingad vadarsvala och citronärla vid Lisjö ängar
2016-05-10
Resultat Fågeltornskampen
2016-05-08
Strålande sol och många besökare

Nyheter från riksföreningen (SOF)

2016-07-26  Vart har alla fåglar flytt?
2016-01-03  Nu är måttet rågat i viltförvaltningen!
2015-12-29  Medlemsutskicket för 2016 är försenat
2015-12-28  Lista fågelstation söker personal
2015-12-19  Fjällugglor övervintrar i polarisen!

Från Artportalen

Under Aktiviteter i menyn finns mer information om program och exkursioner.
2016-07-20
Sträckfågelräkning vid Kvicksundsbron
17:00 vid Vallby P Västerås för samåkning, eller 18:00 vid Kvicksundsbrons södra fäste.
2016-07-27
Sträckfågelräkning vid Kvicksundsbron
17:00 vid Vallby P Västerås för samåkning, eller 18:00 vid Kvicksundsbrons södra fäste.
2016-08-03
Sträckfågelräkning vid Kvicksundsbron
17:00 vid Vallby P Västerås för samåkning, eller 18:00 vid Kvicksundsbrons södra fäste.
2016-08-10
Sträckfågelräkning vid Kvicksundsbron
17:00 vid Vallby P Västerås för samåkning, eller 18:00 vid Kvicksundsbrons södra fäste.
2016-08-20
Exkursion till Oset och Rynningeviken
Samling 07:00 vid Vallby Friluftsmuseum i Västerås.

Senaste nytt