Välkommen till VOF

 
Västmanlands Ornitologiska Förening är en regionalförening till BirdLife Sverige. VOF verkar för att bevara ett rikt fågelliv och öka kunskapen om fågelfaunan i Västmanland. Sedan tillkomsten av VOF 1969 har fågelskydd spelat en central roll i föreningens verksamhet. 
VOF arrangerar exkursioner och sammankomster för alla fågelintresserade.
 

Kalender

Nyheter från VOF
 
2016-06-07

Dan Zetterströms fågelmålningar i Virsbo 2-24/7

I juli blir det något alldeles extra i Virsbo Konsthall. Dan Zetterström som illustrerat Fågelguiden kommer till Virsbo. Dan har inte ställt ut alls under de senaste tjugo åren och hade inte heller några tankar på att göra det heller. När Inge Larsson och Dan talats vid en stund så sa Dan ”är det någonstans jag skall ställa ut så är det i Virsbo”....

Läs mer
2016-06-06

Upprop för våra tornseglare

Sommaren är här och med dem tornseglarna. En art som är starkt förknippad med sommaren och som trivs nära människan.Den har i hundratals år dragit nytta av oss och byggt bo under tegelpannor och i nischer och avsatser på hus i städer och bland gårdar och lador. Tyvärr minskar tornseglaren och vetenskapen vet inte riktigt varför. Det finns teorier o...

Läs mer
2016-06-04
Den som väntar på något gott .....
2016-05-15
Svartvingad vadarsvala och citronärla vid Lisjö ängar
2016-05-10
Resultat Fågeltornskampen
2016-05-08
Strålande sol och många besökare
2016-05-04
Fågeltornskampen och Fågelskådningens dag.
2016-04-24
Med VOF till Kvismaren

Nyheter från riksföreningen (SOF)

2016-05-23  Fågelungarnas tid är nu!
2016-01-03  Nu är måttet rågat i viltförvaltningen!
2015-12-29  Medlemsutskicket för 2016 är försenat
2015-12-28  Lista fågelstation söker personal
2015-12-19  Fjällugglor övervintrar i polarisen!

Från Artportalen

Under Aktiviteter i menyn finns mer information om program och exkursioner.
2016-06-08
Onsdagsvandring vid Hässlö, Västerås
Samling 18.00 vid Björnöbron. Läs mer
2016-06-10
Hällefors - NATTSKÄRRELYSSNING kl 22.oo. Ta med myggmedel/mygghatt
2016-06-10
Nattfågellyssning med Rapphönan
Samling vid pakeringen Vallby Frilufstmuseum Västerås 21.00 för samåkning. 
2016-06-18
Nattfågellyssning

Vi kanske blir ute hela natten om vädret och fåglarna är med oss.

Samling Vallby Friluftsmuseum P Västerås kl 21.00 

Anmälan till Johan Karlsson 070 666 0727

Senaste nytt