Välkommen till VOF

 
Västmanlands Ornitologiska Förening är en regionalförening till BirdLife Sverige. VOF verkar för att bevara ett rikt fågelliv och öka kunskapen om fågelfaunan i Västmanland. Sedan tillkomsten av VOF 1969 har fågelskydd spelat en central roll i föreningens verksamhet. 
VOF arrangerar exkursioner och sammankomster för alla fågelintresserade.
 

Kalender

Nyheter från VOF
 
2017-03-25

Fenologitipset 2017 - Rödbena

Lördag den 25/3 siktades årets första rödbena i Västmanland. Det var Robert och Åsa Ekberg som noterade den från Rudöklippan tidigt på morgonen. Bland tipsen som kommit in var alla nära. Längst ifrån var bara 8 dagar fel och det var två som lyckats pricka helt rätt datum. Carin Nordin och Peter Josefsson. Grattis till er båda som får 3p var, vilket...

Läs mer
2017-03-24

Information om Lappugglans Slagårda

För ett drygt år sedan träffade Sveaskog och VOF en överenskommelse om att skydda lappugglans häckningslokal Slagårda. Överenskommelsen innebär att ett centralt område där lappugglan häckat sedan 2000 är skyddat från avverkning. Detta kärnområde har huvudsakligen definierats av VOF efter inventeringar av förekommande häckningsplatser. I ett andra ...

Läs mer
2017-03-24

Vem får VOF:s STORA TACK? - och välkommen till Årsmötet

På VOF:s årsmöte den 1 april utdelas VOF:s STORA TACK till en person i VOF som gjort betydande insatser regionalt inom antingen fågelskydd eller utveckling av fåglarnas habitat och överlevnad. Alternativt har personen utvecklat, stimulerat och organiserat fågelintresset i vid mening i Västmanland. Förra året fick Lennart Urby ta emot VOF:s STORA...

Läs mer
2017-03-23

Fenologitipset 2017 - Sädesärla

När man gör en sökning på artportalen så hittar man bara 12 sädesärlor som är tidigare än årets första sädesärla som upptäcktes vid Fanthyttan i Lindesberg den 19/3 i år. Alltså tidigare än skäggdoppingen som presenterades i går, men då jag är så inställd på att sädesärlan är en datumflyttare som kommer i månadskiftet mars-april så flög denna helt...

Läs mer
2017-03-23
Fenologitipset 2017 - Skäggdopping
2017-03-22
Fenologitipset 2017 - Rördrom
2017-03-21
Vad händer med vallen i Askövken?
2017-03-16
Fenologitipset 2017 - Fiskgjuse
2017-03-12
Fenologitipset 2017 - Enkelbeckasin
2017-03-12
Fenologitipset 2017 - Kricka

Nyheter från riksföreningen (SOF)

2017-03-13  Använd fågelarter som landskapsindikatorer för skyddsvärd skog i nordvästra Sverige!
2017-03-10  Helny räknar Tysslingens sångsvanar
2017-03-08  Seminarium om viktiga fågelområden — IBA
2017-03-08  Fåglar gör oss lyckliga
2017-03-07  Fortsätt att mata fåglar

Från Artportalen


Klicka på rubriken ovan för mer information om program och exkursioner.
2017-03-20
Konstutställningen FÅGEL på Galleri K, Slottsgtan 17, Västerås. Specialvisning 19.00 för VOF:s medlemmar
2017-03-29
Skultuna - Städning vid Frövisjönkl 10.00
2017-03-30
Daglediga Västerås - orrar
2017-04-01
Årsmöte VOF kl 13.00 Björnögården, Västerås
2017-04-01
Exkursion Trådarängarna, Västerås. Samling 10.00 Gäddeholms stora parkering
2017-04-02
Nora - Årsmöte i biblioteket
2017-04-03
Rapphönan. Utflykt till Asköviken. Samling vid Bryggargården 17.00

Senaste nytt