Välkommen till VOF

 
Västmanlands Ornitologiska Förening är en regionalförening till BirdLife Sverige. VOF verkar för att bevara ett rikt fågelliv och öka kunskapen om fågelfaunan i Västmanland. Sedan tillkomsten av VOF 1969 har fågelskydd spelat en central roll i föreningens verksamhet. 
VOF arrangerar exkursioner och sammankomster för alla fågelintresserade.
 

Kalender

Nyheter från VOF
 
2016-08-17

FIV Rapportnumret på väg till dig

Snart landar det senaste numret av Fåglar i Västmanland i din brevlåda. Detta nummer är ett dubbelnummer eftersom det innehåller Fågelrapporten för 2015. Regionala rapportkommittén lägger ned ett stort arbete på att sammanställa rapporten varje år så vi kan få in den i det nummer av FIV som kommer ut i augusti. För många är det årets höjdpunkt. ...

Läs mer
2016-08-04

Sträckskådning vid Kvicksund

Kvällens höjdare på sträckskådningen i Kvicksund onsdag 3 augusti var en stor flock strandskator. 44 st i en och samma flock hör inte till vardagen i Västmanland. På artportalen har flockar med över 40 strandskator endast rapporterats två gånger tidigare. 2007 en flock på 45 sträcka över Rytterne och 2013 en flock på 44 vid Kungsudden i Kungsö...

Läs mer
2016-07-21
Årets höjdare för fågelskådningen i Västmanland
2016-07-14
Fågelåret 2015 i Västmanland
2016-06-07
Dan Zetterströms fågelmålningar i Virsbo 2-24/7
2016-06-06
Upprop för våra tornseglare
2016-06-04
Den som väntar på något gott .....
2016-05-15
Svartvingad vadarsvala och citronärla vid Lisjö ängar

Nyheter från riksföreningen (SOF)

2016-08-16  Falsterbo Bird Show 2016 närmar sig
2016-01-03  Nu är måttet rågat i viltförvaltningen!
2015-12-29  Medlemsutskicket för 2016 är försenat
2015-12-28  Lista fågelstation söker personal
2015-12-19  Fjällugglor övervintrar i polarisen!

Från Artportalen

Under Aktiviteter i menyn finns mer information om program och exkursioner.
2016-08-03
Sträckfågelräkning vid Kvicksundsbron
17:00 vid Vallby P Västerås för samåkning, eller 18:00 vid Kvicksundsbrons södra fäste.
2016-08-10
Sträckfågelräkning vid Kvicksundsbron
17:00 vid Vallby P Västerås för samåkning, eller 18:00 vid Kvicksundsbrons södra fäste.
2016-08-20
Exkursion till Oset och Rynningeviken
Samling 07:00 vid Vallby Friluftsmuseum i Västerås.
2016-09-03
Rapphönan utflykt till Hjälstaviken
Samling 08.00 Vallby P, Västerås

Senaste nytt