Välkommen till VOF

 
Västmanlands Ornitologiska Förening är en regionalförening till BirdLife Sverige. VOF verkar för att bevara ett rikt fågelliv och öka kunskapen om fågelfaunan i Västmanland. Sedan tillkomsten av VOF 1969 har fågelskydd spelat en central roll i föreningens verksamhet. 
VOF arrangerar exkursioner och sammankomster för alla fågelintresserade.
 

Kalender

Nyheter från VOF
 
2016-12-05

Nr 4 snart i din brevlåda

I årets sista nummer av Fåglar i Västmanland kan du läsa om fågelmatningar och sjukdomar som sprids via matningar. Resultatet av Ugglelyssnarveckan i mars redovisas samt mer om hökugglan och ugglors ljudlösa flykt. Göran Nilsson har skrivit en intressant artikel om Norsa hagar. Och så finns vinterns program presenterat. Om du av någon orsak inte få...

Läs mer
2016-11-22

Rödstjärtar på brandområdet

Under 2015 och vintern 2016 sattes det upp 200 rödstjärtholkar inom två områden på brandområdet på Hälleskogen. Ramnäs-Virsbo Naturklubb ansvarade för det ena området och VOF:s Daglediga för det andra. Holkarna inventerades på häckare, antal ägg och ungar. Samtliga unga ringmärktes. Rödstjärtar gillar inte nya holkar och det visades stämma vid inv...

Läs mer
2016-11-21
Vinterfågelräkningen 2016/2017
2016-11-19
Kittan och lavskrikorna populärt utflyktsmål
2016-11-14
FRÅN VOF:S HÖSTMÖTE
2016-10-26
Benjamin - vår yngsta kryssare fick in 300:e arten
2016-10-17
HÖSTMÖTE LÖRDAG 12 NOVEMBER
2016-09-26
Fågelfest första helgen i oktober

Nyheter från riksföreningen (SOF)

2016-12-07  Seger för direktiven!
2016-01-03  Nu är måttet rågat i viltförvaltningen!
2015-12-29  Medlemsutskicket för 2016 är försenat
2015-12-28  Lista fågelstation söker personal
2015-12-19  Fjällugglor övervintrar i polarisen!

Från Artportalen


Klicka på rubriken ovan för mer information om program och exkursioner.
2016-01-07
Frövi -Endagsinventeringen. Start kl 00.00, redovisning kl 15.00 klubblokalen, Frövifors
2016-12-05
Rapphönan - Inneträff i Västerås 18.00
2016-12-05
Rapphönan - inneträff kl 18.00 Pilgatan 8 Västerås
2016-12-06
Arboga - Månadsmöte kl 19.00
2016-12-08
Daglediga - Avslutning för året kl 14.00 Pilgatan 8 Västerås
2016-12-09
Ramnäs-Virsbo - Klubbmöte i Vita skolan kl 19.00
2016-12-31
HOF - Nyårsafton vid Norsa kl 10.00 -­ 12.00

Senaste nytt