Välkommen till VOF

 
Västmanlands Ornitologiska Förening är en regionalförening till BirdLife Sverige. VOF verkar för att bevara ett rikt fågelliv och öka kunskapen om fågelfaunan i Västmanland. Sedan tillkomsten av VOF 1969 har fågelskydd spelat en central roll i föreningens verksamhet. 
VOF arrangerar exkursioner och sammankomster för alla fågelintresserade.
 

Kalender

Nyheter från VOF
 
2016-05-15

Svartvingad vadarsvala och citronärla vid Lisjö ängar

En svartvingad vadarsvala upptäcktes 12 maj av Lennart Eriksson vid Lisjö ängar, strax väster om Surahammar. Den syntes under ett antal dagar när den födosökte insekter i den västra delen av våtmarken till glädje för många tillresta skådare. Två citronärlor (hane och hona) upptäcktes den 15 maj vid samma lokal. Arten har rapporterats vid 12 tidig...

Läs mer
2016-05-10

Resultat Fågeltornskampen

Finland vann även i år den nordiska Fågeltornskampen. Hela 110 arter noterades vid ett finskt fågeltorn. Av Finlands närmare 300 fågeltorn som deltog lyckades 17 torn se fler än hundra arter!Två torn i Sverige kom upp till 103 arter och delade första platsen. Larssons våtmark, Påarp, Halmstad och Leonardsbergs fågeltorn i Östergötland. I Västmanlan...

Läs mer
2016-05-08
Strålande sol och många besökare
2016-05-04
Fågeltornskampen och Fågelskådningens dag.
2016-04-24
Med VOF till Kvismaren
2016-04-16
Från VOF:s årsmöte
2016-03-28
Uggleveckan 2016 - bottenår i ugglecykeln
2016-03-23
Medlemmarna i Sala är nu klubbmedlemmar i VOF

Nyheter från riksföreningen (SOF)

2016-05-23  Fågelungarnas tid är nu!
2016-01-03  Nu är måttet rågat i viltförvaltningen!
2015-12-29  Medlemsutskicket för 2016 är försenat
2015-12-28  Lista fågelstation söker personal
2015-12-19  Fjällugglor övervintrar i polarisen!

Från Artportalen

Under Aktiviteter i menyn finns mer information om program och exkursioner.
2016-05-09
Skultuna - Morkulleutflykt till Romfartunaområdet kl 18.00
2016-05-12
Daglediga - Hjälstaviken. Samling 9.00 Vallby P Västerås
2016-05-12
Nora - Vårfåglar vid Södra Ås våtmark och Gyttorpsdammen kl 18.00
2016-05-15
Hällefors - OSET-ÖREBRO, avresa kl 06.oo
2016-05-16
Hällefors - MORKULLESTRÄCK kl 20.oo
2016-05-17
Nora - Kvismaren kl 18.00
2016-05-18
Onsdagsvandring vid Hässlö, Västerås
Samling 18.00 vd Björnöbron. Läs mer

Senaste nytt