5 mars, 2019

Flight for Survival

BirdLife International har i årtionden jobbat aktivt för att stoppa den enorma slakt av fåglar som sker i bl.a. Medelhavsområdet, Kaukasus och Mellanöstern. Beräkningar gör gällande att antalet fåglar som illegalt skjuts, fångas eller förgiftas uppgår till ungefär 25 000 000 – varje år!

 

Hotade arter som redan är drabbade av förlust av sina livsmiljöer pressas allt närmare utrotningens gräns och för vissa arter är det just jakten som är det största hotet. För att uppmärksamma detta genomför BirdLife en stor kampanj under våren 2019. Vi får följa sju arter (smutsgam, kejsarörn, vaktel, bivråk, turturduva, vit stork och svarthätta) på deras farofyllda flyttning mellan häckplats och övervintringsområde, med nedslag på särskilt utsatta platser.

 

Du kan vara med och stötta nationella BirdLife-organisationer i deras kamp mot den illegala jakten som pågår, så att fler av våra fåglar får möjlighet att överleva sin fantastiska resa!

 

Länk till kampanjsidan

 

Gilla gärna