Afrikanska gamars försvinnande kopplas till tjuvjakt på elefanter

En studie som nyligen publicerats i den afrikanska tidskriften Oryx visar att det finns ett tydligt samband mellan den ökande användningen av gifter i tjuvjakten på elefanter och den kraftiga minskning som under senare tid drabbat Afrikas gamar. Sedan 2012 använder tjuvjägare allt oftare gifter för att döda elefanter eller för att bli kvitt gamar. Gamarnas cirklande över kadaver riskerar annars avslöja att tjuvjägare finns i området. Enligt studien är denna typ av förgiftning för närvarande den största orsaken till onaturlig dödlighet hos gamar – trots att problemet var praktiskt taget okänt bara fem år sedan.

Den första kända rapporten av denna typ av medveten förgiftning i Sydafrika kom 2005 och gällde noshörningar. Motsvarande användning av gifter för att döda elefanter i Afrika började så vitt känt 2012. I den aktuella rapporten lägger författarna fram bevis för elva fall mellan 2012 och 2014, där totalt 155 elefanter och 2044 gamar dödades.

I oktober i år uppgraderades sex afrikanska gamarter på den internationella rödlistan. Fyra arter anses nu vara akut hotade och två arter är utrotningshotade. Bakom denna uppgradering finns fler faktorer, men förgiftning utgör den enskilt största och allvarligaste orsaken.

I rapporten påpekas att mängder av kemikalier är lätt tillgängliga och åtkomliga. Mycket giftiga ämnen som karbofuran och aldikarb är vanligt förekommande, och mycket lite görs av myndigheter för att övervaka och genomdriva regler och lagstiftning.

Den internationella organisationen Vulture Conservation Foundation uppmärksammar nu afrikanska myndigheter på vidden av problemet och uppmanar till gemensamma aktioner för att komma till rätta med förgiftningarna.

(AW)

Artikeln i Oryx är tillgänglig i tre veckor på:

https://journals.cambridge.org/orx/ivory

Gilla gärna