15 december, 2020

Allvarliga hot mot rovfåglar på den internationella rödlistan

I den årliga uppdateringen av IUCN:s lista över hotade arter konstaterar BirdLife International (som ansvarar för analysen av fåglar) att majestätiska rovfåglar som andinsk kondor, sekreterarfågel, gycklarörn och stridsörn riskerar utrotning. Tidigare har gamar i Asien och Afrika drivits mot utrotning, men nu sprider sig hoten till andra arter och kontinenter.

 

Den andinska kondoren – den nu levande fågel som har allra störst vingyta – stoltserar som nationalfågel för både Bolivia, Chile, Colombia och Ecuador, främst eftersom den är en viktig symbol för frihet och odödlighet för många andinska urbefolkningar. Kondorer har en normal livslängd på 70 år, men nu för tiden dukar allt fler under i betydligt yngre år. Det beror bland annat på jakt och förgiftning och en påfallande minskning av populationen har lett till att arten nu placeras i kategorin Sårbar på den internationella rödlistan. Den omfattande förföljelsen är missriktad eftersom kondoren i ersätter Gamla världens gamar och alltså i princip bara äter döda djur. Även oavsiktlig förgiftning förekommer genom att kondorerna får i sig blyhagel, precis som svenska kungs- och havsörnar.

 

På den afrikanska savannen är det nu inte bara gamar som blir allt fåtaligare. Habitatförlust, störning, förgiftning och tjuvjakt är troliga förklaringar till varför den säregna sekreterarfågeln tillsammans med stridsörn och gycklarörn placeras i kategorin Starkt hotad. ”Uppgraderingen” kan emellertid innebära att nödvändig fokus riktas mot arternas behov, vilket ibland är vad som behövs för att vända utvecklingen.

 

Sekreterarfågel. Foto: Wildlife Wanderer

 

På det positiva kontot bör nämnas att röd glada – tidigare minskande i sitt europeiska kärnområde på grund av bland annat jordbruksgifter och förföljelse – har gynnats av den åtgärdsplan som skapades inom ramen för fågeldirektivet. Arten klassas därför nu som Livskraftig.

 

Röd glada. Foto: Richard Towell

 

BirdLife Internationals webbsida finns mer att läsa om uppdateringen, bl.a. om rallen på Guam som utgör det blott andra exemplet (efter kaliforniakondoren) som gått från Utrotad i det vilda till Akut hotad, att hotade gamar i Nepal börjar återhämta sig samt att tre arter bladfåglar nu listas som Starkt hotade på grund av att de fångas in som burfåglar.

 

För den som vill återkoppla till uppdateringen av den svenska rödlistan som kom i våras så finns den här.

Gilla gärna