Äntligen en ljuspunkt för vadare i östra Asien

När det nyligen presenterades en ny internationell rödlista uppgraderades hotstatusen för flera arter vadare som flyttar längs den ostasiatiska sträckrutten från östra Sibirien och Alaska till bland annat Australien och Nya Zeeland. Dessa populationer har minskat snabbt på grund av exploatering av viktiga rastområden i bland annat Kina och Korea. Men nu kommer äntligen en ljuspunkt i detta mörker. Nya Zeeland och Kina har tecknat ett ”memorandum of understanding” som innebär att stora och viktiga rastområden ska undantas från exploatering.

Myrspoven (som kallas Kuaka på Nya Zeeland) blev nyligen utsedd till årets fågel i önationen. De fåglar som övervintrar där genomför varje år spektakulära flyttningsresor mellan häckningsområdena i Alaska och vinterkvarteren. Studier med hjälp av satellitsändare har visat att myrspovarna flyger i en enda lång etapp från södra Alaska till norra Nya Zeeland, en resa som tar 9–10 dygn. Efter att ha övervintrat lämnar myrspovarna Nya Zeeland i mars för att i en ny mycket lång etapp flyga direkt till Gula havet i Kina. Där rastar fåglarna i flera veckor medan de bygger upp resurser för att klara den sista etappen till Alaska och komma fram i god form inför häckningen.

Dessa resor har gett myrspoven en speciell status i Nya Zeeland, något som framgick när ministern Maggie Barry kommenterade överenskommelsen med Kina:

– Det är ett av naturens mirakel – ingen kan egentligen förstå hur någon som väger 100 gram kan lägga på sig så mycket fett att den klarar en resa som denna.

Men det är alltså på tidvattenstränderna vid Gula havet som problemen hopat sig för myrspovar och andra vadarfåglar. Den snabba ekonomiska utvecklingen i Kina har fått till följd att stora arealer av kustnära våtmarker och grunda stränder exploaterats, något som inneburit att fåglarna förlorat mycket viktiga födosöksmiljöer.

Överenskommelsen innebär att omkring 320 000 hektar i sex områden fördelade på tre provinser i Kina ska undantas från exploatering.

(AW)

Ett inslag i nyazeeländsk TV om överenskommelsen finns att se här:

https://www.tvnz.co.nz/one-news/new-zealand/bird-of-the-year-godwit-gets-chinese-habitat-protection-deal-q17882.html?autoPlay=4583220467001

 

Gilla gärna