Är skogsbruk oförenligt med ett bra artskydd?

Skogsbruket och artskyddet är en brännande fråga, föremål för debatt på flera håll just nu. I samband med SOF-BirdLifes årsmöte 8–10 april hölls ett seminarium med rubriken ”Skogsbruket och artskyddet – är de oförenliga”. En bakgrund till både detta tema och den pågående debatten är att EU:s så kallade naturvårdsdirektiv nu ska implementeras i svensk lagstiftning. Men hur ska ett effektivt artskydd kunna kombineras med skogsbruk? Det är en nöt som inte är helt enkel att knäcka. Moderator för seminariet var Åke Persson, mångårig styrelseledamot i SOF-BirdLife och mycket kunnig i skogsfrågor. Han inledde med att säga bland annat följande:

– Vi har gjort ett program som försöker tränga bakom detta med lagar och regler och se vad egentligen ekosystemen i skogen är och hur de fungerar. Vi ska ta upp några exempel som vi kan grotta oss i. Ett sådant är tjädern. Den har vi diskuterat under många år – och vi är fortfarande lika osams. Mot eftermiddagen kommer vi att komma fram till det praktiska arbetet i skogen för att omsider nå till en slutdiskussion.

Nu finns minnesanteckningar från seminariet att ladda ner i form av en pdf-fil här.

Delar av seminariet går en tid framöver att se och lyssna till via denna länk: https://www.studieframjandet.se/Hitta-ditt-intresse/Djur–natur/Fagelskadning/Seminarium-artskydd/

Gilla gärna