AviFauna Naturrresor medlem i Svenska Resebyråföreningen

Sedan nu i mars är AviFauna Naturresor invald i Svenska Resebyråföreningen, SRF. Det är en kvalitetstämpel för verksamheten som är viktig nu när SOF-BirdLifes egen resebyrå profileras ytterligare på nya marknader.

Det är inte vem som helst som får vara med utan flera krav måste uppfyllas, bland annat:
• Ett företag som är medlem i Svenska Resebyråföreningen bedriver yrkesmässig resebyråverksamhet. Personalen är kompetent och erfaren samt väl insatt i för branschen gällande lagar och regler.
• Företaget har ställt erforderliga resegarantier till Kammarkollegiet och kan påvisa tillfredställande ekonomiska resurser och resultat.
• Företaget följer beslut fattade i Allmänna reklamationsnämnden samt följer UD:s reserekommendationer.

Vi är förstås mycket stolta över att få vara med i det här sammanhanget. Besök gärna vår hemsida där vi precis lagt ut förhandsinformation om 2017 års resor och där det är öppet för intresseanmälningar.

Erik Hirschfeld

VD AviFauna Naturresor AB

Gilla gärna