Många döda lunnefåglar i danska Nordsjön

Titt som tätt kommer det rapporter från nordliga delar av världen om omfattande dödlighet bland havsfåglar. Den senaste gäller lunnefåglar i Nordsjön. Under februari och mars i år har ett ovanligt stort antal lunnefåglar hittats döda eller döende längs Jyllands västkust i Danmark. Gemensamt för fåglarna är att de varit kraftigt avmagrade.

Ingen olja har påträffats på de döda fåglarna, däremot har deras fettdepåer varit helt tömda. Det är med andra ord inte olja utan snarare brist på föda och svält som är orsak till lunnefåglarnas död. Under häckningstid lever lunnefågeln huvudsakligen av tobis och mindre sillfiskar. Det är inte känt vad födan utgörs av vintertid, men sannolikt är det i huvudsak samma fiskarter som under häckningen.

Tidigare beräkningar har pekat på att det övervintrar omkring 3500 lunnefåglar längs Jyllands nordvästra kust. Det är förmodligen främst detta bestånd som drabbats av svält i vinter. Vad som orsakat svälten är inte klarlagt, men det spekuleras i att stimmen av bytesfiskar flyttat till andra områden eller till andra djup än normalt.

Under de senaste årtiondena har rapporter om omfattande havsfågeldöd till följd av svält kommit regelbundet och från stora delar av norra halvklotet. I september 1997 dog stora mängder tretåiga måsar, stormfåglar och alkor längs den svenska västkusten, hösten 2007 drabbades tordmular längs samma kuststräcka och så sent som i vintras rapporterades om mycket omfattande fågeldöd längs Stillahavskusten i nordvästra USA och angränsande delar av Kanada.

Detta är bara några av många exempel och i samtliga fall har de döda fåglarna varit kraftigt utmagrade. Studier har även visat att det rått födobrist i fåglarnas normala födosöksområden. Det finns flera olika teorier om vad som orsakar födobristen. De vanligaste förklaringarna är utfiskning och förändringar i havsekosystemen på grund av höjd vattentemperatur.

(AW)

Källa: Dansk Ornitologisk Forening

Gilla gärna