50 000 kr till den som avslöjar dansk kungsörns baneman

Dansk Ornitologisk Forening har utfäst en belöning på 25 000 kronor till den som kan lämna avgörande upplysningar om vem som sköt en kungsörn på norra Jylland tidigare i vinter. En av föreningens medlemmar spär på belöningen med ytterligare 25 000 kronor ur egen ficka.

Det var tidigare i mars som en adult kungsörn hittades död vid stranden av Limfjorden på norra Jylland. Örnen hade varit död en längre tid och sannolikt spolats upp på stranden. Man vet alltså inte exakt var den blivit skjuten. För skjuten hade den blivit; en röntgenundersökning av den döda fågeln visade att den hade minst 20 hagel i sig.

Örnen var ringmärkt och knappt sju år gammal. Den påträffades ganska nära ett av de tre kända kungsörnsreviren i Danmark, och på Dansk Ornitologisk Forening misstänker man att den blev skjuten när den var på väg att etablera sig i ett eget revir.

– Kungsörnen är en av kronjuvelerna i dansk natur, och den är en symbol för en rik och vild natur. Det är helt enkelt förfärligt och rent ut sagt ett förbannat svineri, att någon kan ge sig på att skjuta kungen i den danska fågelfaunan. Dråpet har varit överlagt och skett på kort avstånd eftersom haglen sitter tätt i kroppen. Förmodligen var örnen på väg att etablera sig i ett nytt häckningsrevir när den blev skjuten, säger Egon Østergaard, ordförande i Dansk Ornitologisk Forening till DOF:s hemsida.

Kungsörnen etablerade sig som häckfågel i Danmark (på Jylland) i slutet av 1990-talet. Ganska snart ökade beståndet till tre par. Dessa par har genom åren producerat många ungar, men trots det har beståndet inte vuxit.

(AW)

Gilla gärna