27 november, 2020

Bra vecka för europeiskt fågelliv och ett steg närmare en blyfri miljö!

Den 13 november meddelade Danmark att de har fattat ett beslut om att förbjuda blyhagel. Där har jägarkåren tillsammans med Miljöministeriet kommit fram till en överenskommelse om hur de fram till 2023 kommer att fasa ut all ammunition som innehåller blyhagel inom jakten. Danmark går därmed före det förslag som EU-kommissionen lagt fram och som accepterades i en omröstning i EU- parlamentet den 25 november. 

 

Kommissionens förslag innebar i korthet att all blyammunition skall förbjudas vid jakt i och runt våtmarker och vattendrag.  En stark motsättning och förslag till att underkänna blyammunitionsförbudet runt våtmarker och vattendrag inkom från flera håll och det var nära att kommissionen inte fick igenom sitt förbud.

 

Oroväckande kan nämnas att fler av de svenska delegaterna röstade mot ett förbud av blyammunition vid jakt i och runt våtmarker och vattendrag. Det finns alltså folkvalda politiker från Sverige som inte ser några risker med att vi sprider 21 – 27 000 ton bly i våra europeiska vattendrag varje år. Hur svårt bly påverkar djur, fåglar och människor är inte någon ny kunskap, här väljer således några av Sveriges representanter i EU att ignorera en ackumulerande förgiftning av vårt ekosystem som utan tvivel kommer att påverka i kommande generationer.

 

Havsörnen har sedan 70-talet varit en fågel som fått fungera som symbolart för arbetet för en giftfri miljö. Det är för att den var en av de arter som gjorde oss uppmärksamma på att gifter som DDT och PCB hade slagit i taket för vad ett ekosystem likt Östersjön tål. Mycket tack vare havsörnen så har vi fått en miljölagstiftning som minskat miljögiftsbelastningen i bland annat Östersjön. Det havsörnen nu visar för oss är att det fortfarande finns gifter kvar i naturen som vi behöver få bort. Det är gifter som kommer från annat håll, nämligen jakten. En undersökning av 116  svenska havsörnar som hittats under perioden 1981-2004 visade att blyförgiftning var en vanlig dödsorsak. Cirka 20 procent av fåglarna visade förhöjda nivåer av bly i njure och lever, 14 procent hade dödliga koncentrationer. Sammansättning av stabila isotoper hos blyresterna visade att fåglarna med dödliga halter hade exponerats för bly från annan källa än örnar som uppvisar normala halter. 

Kungsörn. Foto: Göte Gustafsson

Förklaringen som ges av forskare är att havsörnar med dödliga koncentrationer av bly har ätit skjutna jaktbyten och slaktrester som lämnats kvar i naturen.

 

I fåglarnas matsmältningskanal har både blyhagel och splitter från blykulor påträffats. Således har denna fågelart återigen väglett oss i hur vi hanterar vår miljö.

 

År 2002 infördes förbud mot att använda blyhagel vid jakt över grunda våtområden. En ny undersökning av 198 havsörnar från perioden 2005–2011 visar att andelen individer med klart förhöjda nivåer av bly i njure och andelen med dödliga koncentrationer trots detta är oförändrad.

Som väl var lyckades BirdLife Europe och BirdLife Sverige med flera att inför omröstningen påverka och lobba för tillräckligt många delegater från medlemsländerna, så att det av EU -kommissionen framlagda förbudet kunde accepteras. Om 24 månader ska därmed alla medlemsländer inom EU ha upphört med blyammunition i samband med jakt i och kring våtmarker.

 

Danmark förekom detta och ser det som naturligt att ta det ett steg längre och ta bort bly från all jakt.

 

– Bly är ett farligt ämne utan plats i dansk natur eller i våra livsmedelskedjor. Jakt i Danmark måste vara hållbar och inte förorena vår gemensamma natur. Det är därför jag är glad att regeringen och den danska jägarföreningen arbetar för att göra Danmark till det första landet i världen som förbjuder bly-ammunition för jakt. Precis som vi var det första landet i världen som förbjöd blyskott i hagelpatroner, uttalade sig Danmarks miljöminister Lea Wermelin i ett pressmeddelande fredagen den 13 november.

 

Det är bara att gratulera Danmark till ett lyckat arbete och önska att EUs första steg med förbud i och omkring våtmarker kan påskynda Sverige med fler till ett totalt förbud likt Danmark.

 

 

 

Text Niclas Lignell

Gilla gärna