Ekoskåda under Skådarhjälpens Nationalskådarvecka – bidra till fågelskyddet

Nu drar Skådarhjälpens Nationalskådarvecka igång. Du som är fågelskådare kan både hjälpa till, skåda ekologiskt och på köpet få motion. Förena nytta med nöje således men framförallt stötta fågelskyddet i några centralasiatiska stater. Det gynnar ”våra” flyttfåglar på sikt.

Skådarhjälpen är ett privat initiativ som många skådare deltar i för att samla in pengar till olika fågelskyddsinsatser. I år är det BirdLife Sveriges engagemang i några centralasiatiska länders fågelskyddsuppbyggnad som är förmånstagare för de insamlade medlen.

Läs mer här om hur du ska gå tillväga på Skådarhjälpens hemsida.

Damma av cykeln, plocka fram hjälmen och ge dig ut för att leta efter fåglar. BirdLife kan bara understryka det Skådarhjälpen säger – var försiktig när du är ute och ekoskådar på cykel!

Gilla gärna