Presentationer från IBA-seminariet

Vi lovade återkomma med mer information från det seminarium som hölls om IBA, Important Bird and Biodiversity Areas, i samband med BirdLife Sveriges riksstämma i Rimforsa den 21 april. Här nedan delges nu de presentationer som hölls (i pdf-format). Inom kort kommer vi att börja kontakta respektive regionalförening med specifik information om kommande uppdatering av IBA-områden.

Marguerite Tarzia; Important Bird and Biodiversity Areas

Daniel Bengtsson; IBA i Sverige — var står vi idag?

Gunilla Hjort; Natura 2000, naturreservat, fågelskyddsområden — vi reder ut begreppen

Ellen Hultman; IBA Tåkern

Gilla gärna