EU-parlamentet röstade för naturen – men fyra svenskar mot

Med en mycket kraftig majoritet, 592 mot 52, röstade EU-parlamentet idag för en rapport till stöd för unionens naturdirektiv (Fågeldirektivet samt Art- och habitatdirektivet). Enligt beslutet måste dessa direktiv implementeras i nationell lagstiftning och finansieringen måste också stärkas. Annars kommer vi inte att kunna nå de mål EU satt upp gällande biologisk mångfald.

Direktiven har fått stöd av flera länder (dock inte Sverige), och i slutet av förra året sa även EU:s så kallade Environment Council att direktiven ska bibehållas och inte försvagas. Att Sverige inte anslutit sig till de ovan nämnda länderna beror på att regeringen är låst av så kallade tillkännagivanden som lämnats i riksdagen av allianspartierna med stöd av Sverigedemokraterna.

I den slutliga omröstningen röstade 13 av de 20 svenska parlamentarikerna för att behålla direktiven, medan fyra röstade mot, två lade ner sina röster och en var frånvarande. De fyra som röstade mot var Lars Adaktusson (Kd) och moderaterna Anna-Maria Corazza-Bildt, Christopher Fjellner och Gunnar Hökmark. Sverigedemokraterna Peter Lundgren och Kristina Winberg lade ner sina röster medan miljöpartisten Linnea Engström var frånvarande.

– EU-parlamentet har idag skickat ett mycket tydligt budskap till kommissionärerna Timmermans och Vella att dessa inte har något mandat att försöka försvaga naturdirektiven. Däremot har de fått ett starkt mandat att stärka och implementera direktiven, säger Ariel Brunner, ansvarig för EU-frågor inom BirdLife Europa.

– Med en så överväldigande majoritet bakom detta budskap, är det oförlåtligt om kommissionen väljer att ignorera det.

Resultatet av den ”Fitness check” som pågår när det gäller naturdirektiven väntas bli klart i april.

(AW)

Not:

Frans Timmermans är kommissionär och förste vicepresident inom EU medan Kermenu Vella är miljökommissionär.

Gilla gärna