EuroBirdwatch – evenemang i 41 länder!

Närmare 22 000 personer deltog på olika sätt i helgens EuroBirdwatch. Hela 41 länder genomförde aktiviteter och sammanlagt räknades mer än fyra miljoner fåglar in. Det årliga evenemanget genomförs den första helgen i oktober sedan 1993. EuroBirdwatch uppmärksammar fågelflyttningen från och vikten av att är har skyddade flyttvägar och rastplatser. Det gäller både vanliga och ovanliga fåglar. Dessutom ligger evenemanget i bästa flyttfågeltider så det finns många möjligheter att uppleva det antingen på egen hand eller med hjälp av fågelskådare i lokala fågelarrangemang.

För Sveriges del noterades över 1,3 miljoner fågelindivider. Jämfört med de senaste åren var det inte grågås och vitkindad gås som låg i topp bland de rapporterade fåglarna. Istället var det uppenbarligen goda sträckdagar för både bo- och bergfink medan gåssträcket efter ihållande ostvindar under ett antal dagar tagit en paus. De bägge finkarterna stod för mer än en tredjedel av de inräknade fåglarna. Intressant är också att fler vitkindade gäss än grågäss räknades in. Det är väl första gången!

Skåne ståtar som vanligt med flest antal sedda arter vilket inte är så konstigt med tanke på det sydliga geografiska läget och rika möjligheter att studera fågelsträck. Alla som varit där vet att en höstmorgon vid Nabben i Falsterbo är en fantastisk upplevelse.

Klubbar och regionalföreningar arrangerade också aktiviteter. Exempelvis ”för första gången genomförde Strängnäs Ornitologiska Förening detta arrangemang. Det gjordes vid fältstationen Rördrommen som ligger i Eskilstuna kommun. Vi var tre medlemmar, Ingrid Karlsson, Vera Kasteman och jag själv, Barbro Hellström, som fanns på plats för att ta emot besökare. Det kom 13 personer under den tid vi hade fältstationen öppen. Vi hade annonserat om det i våra respektive program dvs för SOK och för Rördrommen. Resultatet blev 19 arter och dessa är inrapporterade i Artportalen.”

En annan lokalklubb, Nybro-Emmaboda Fågelklubb genomförde aktiviteter på två platser. Så här rapporterar Ulf Edberg och Torgny Berntsson: ”I Nybro var sträcket i stort sett helt obefintligt men det var en fin morgon helt utan dimma eller moln. Det var länge sen det var så klart.

Säsongens första varfågel var på plats. Några andra arter var gransångare, sånglärka och ängspiplärka. De vanligaste arterna var ringduva (ca 100) och steglits (ett 30-tal). Röd glada, sparvhök, ormvråk och fjällvråk sågs.”

Mer info finns hos Artportalen här.

Anders Lundquist

Gilla gärna