19 mars, 2021

Fåglarna tilldelas 5 miljoner kronor av Postkodlotteriet

För ett år sedan blev BirdLife Sverige förmånstagare i Postkodlotteriet. Det har under året inneburit att vi bland annat har kunnat anställa mer personal och lägga större resurser på fågelskyddsarbete och naturvård. Nu har vi precis nåtts av det glädjande beskedet att tack vare alla som har en Postkodlott har vi tilldelats 5 miljoner kronor i stöd för 2021!

Vi har under det senaste året kunnat märka den oerhörda skillnad det här stödet gör för vår verksamhet. Det möjliggör att BirdLife Sverige kan driva och stötta fler projekt, göra fler insatser för hotade arter och biotoper. Vi har nu möjlighet att driva fler kampanjer och tydligare nå ut med information och kunskap om hur vi alla tillsammans kan rädda, bevara och återskapa miljöer i naturen. Samt även sprida kunskap om hur man kan främja biologisk mångfald, en hälsosam livsmiljö för människor nu och i framtiden, och en livskraftig och artrik fågelfauna.

 

Sammanlagt har vi erhållit 10,5 miljoner kronor. Eftersom stödet inte är öronmärkt är det extra värdefullt, då vi kan använda det där vi ser att behoven är störst. Corona-krisen visar tydligt hur viktigt det är att ha möjlighet att ställa om snabbt, både i verksamhet och i organisation. Därför vill vi rikta ett djupt och hjärtligt Tack till alla som har en Postkodlott, samt till alla våra fantastiska medlemmar. Tillsammans gör vi skillnad på riktigt!

Tillsammans skapar vi en ljusare framtid för fåglar och människor!

 

 

Nästan en miljon människor i Sverige är med i Postkodlotteriet och betalar för en lott varje månad. Detta genererar ett överskott som går till ideella organisationer. Tack vare alla som är med i Postkodlotteriet kan organisationerna hjälpa fler människor, skydda fler hotade djur, göra fler insatser för klimatet och finansiera fler livsviktiga forskningsprojekt. Det här kallar Postkodlotteriet för postkodeffekten.

 

@Svenska Postkodlotteriet @Postkodlotteriet

#postkodeffekten #postkodlotteriet

Gilla gärna