9 april, 2019

Fem svenskar deltar i Smutsgamsinventering i Georgien

Smutsgamen minskar alarmerande inom sitt utbredningsområde i södra Europa och Kaukasus. Flera BirdLife-partners har därför startat projekt för att ta reda på varför och hur man eventuellt skulle kunna förbättra förutsättningarna för arten.

 

Ett av projekten bedrivs av SABUKO i Georgien. Redan förra året deltog ett antal svenska skådare där arten eftersöktes på kända och okända häckplatser (se VF nr 5 2018). Även i år ska dessa platser kontrolleras för att se om paren återkommit från övervintringen. Dessutom kommer nya bergsområden och raviner att kontrolleras. Detta görs under en tiodagarsinventering i mitten av maj i ett samarbete mellan SABUKO, BirdLife Sverige och förmodligen också med inventerare från BirdLife i Bulgarien. De svenska deltagarna deltar på volontärbasis men inom samarbetet i BirdLife Europa och Centralasien.

 

Anders Lundquist, BirdLife Sverige

Sittande smutsgam
Sträckande rosenstarar
Gilla gärna